Ký tên: Xin hãy ngăn Chặn CSVN Gia Nhập Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Thưa Ông Tổng Thư Ký Ban Ki-moon và Quý Vị Lãnh Đạo Thế Giới:

Chế độ cộng sản Việt Nam hiện là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới. Họ tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân kể cả tự do tôn giáo; họ đàn áp, bắt bớ, giam cầm người dân một cách độc đoán và bất hợp pháp. Các cơ quan quốc tế nhân quyền như Ân Xá Quốc Tế, Human Rights Watch.. thường xuyên lên án. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang ráo riết vận động để được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016. Nếu đắc cử, họ sẽ lợi dụng quy chế thành viên làm xóa mờ hình ảnh nhân quyền tồi tệ, đánh bóng chế độ, lừa dối công luận, trù dập những nhà tranh đấu, tiếp tục ngự trị, đàn áp nhân dân Việt Nam. Họ không xứng đáng và không nên được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Vì thế, tôi thỉnh cầu ông TTK và quý vị Lãnh Đạo Thế Giới với mọi quyền hạn và ảnh hưởng hãy ngăn cản CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Đồng thời tôi thỉnh cầu quý vị làm áp lực buộc chế độ cộng sản Việt nam phải thay đổi (như ở Miến Điện), tôn trọng nhân quyền, và phải thả tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm vô điều kiện.

Trân trọng kính chào,
—————-
Sincerely,
[Your name]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s