Pillay khuyến nghị ASEAN cần đảm bảo Tuyên ngôn Nhân quyền được thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế

Ngày 19/11/2012, GENEVA – Cao ủy Nhân quyền LHQ, bà Navi Pillay hoan nghênh cam kết mới của các nhà lãnh đạo ASEAN đối với các quy tắc nhân quyền phổ quát, nhưng bày tỏ mối quan ngại rằng  Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (AHRD), được thông qua ngày 18 tháng 11, vẫn còn giữ ngôn ngữ không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Pillay nói: “Cơ chế nhân quyền quốc tế sẽ tiếp tục buộc các quốc gia thành viên ASEAN thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ và khuyến khích ASEAN để tăng cường hơn nữa khuôn khổ pháp lý quyền con người trong khu vực”. 

Trong Tuyên bố Phnom Penh về việc thông qua AHRD, các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết “đảm bảo rằng thực hiện AHRD của phù hợp với cam kết của chúng tôi với Hiến chương của Liên hợp quốc, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Tuyên bố Vienna và Chương trình hành động, và các thiết chế quốc tế về quyền con người khác mà các nước thành viên ASEAN là các bên tham gia …”

Trước đây Cao ủy đã lưu ý đến các yếu tố của Tuyên ngôn nằm dưới chuẩn quốc tế, cũng như bày tỏ quan ngại trong việc thiếu tham vấn toàn diện và có ý nghĩa với xã hội dân sự trong khu vực trong thời gian chuẩn bị của Tuyên ngôn.

“Các khu vực khác đã chỉ ra hệ thống nhân quyền khu vực có thể phát triển và cải thiện theo thời gian như thế nào, và tôi tin tưởng điều này sẽ là một tương tự cho ASEAN”, bà Cao ủy nói. “Trước mắt, điều cần thiết là ASEAN phải đảm bảo rằng bất kỳ ngôn từ không phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế sẽ không trở thành một phần của bất kỳ công ước khu vực về quyền con người”.

Defend the Defenders

Source: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPage=true&LangID=E 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s