Daily Archives: April 4, 2013

The Vietnamese Authorities’ Violation on Our Family’s Civil Liberties and Human Rights – Updated on Apr 4, 2013

Rotten gills and fishes spitting out near to my father' sleeping place (Photo of Thuc Vy).

Rotten gills and fishes spitting out near to my father’ sleeping place.

Dirty tricks of the communist security force again

Huynh Thuc Vy – Tam Ky, Apr 4, 2013.

At midnight on 3 April 2013, when my family was sleeping, my father heard the sound of a motorbike arriving at the house, near his sleeping place (his sleeping room lies next to the village road). Then, there was thunderous sound of water falling and spitting out, combined with a terribly foul smell emanating. My father rose up, briefly noticing the motorbike running away with two young men on it.

My family all awoke, realizing it was dirty tricks of the security force that many dissidents such as Mr Hoang Minh Chinh, Mrs Tran Khai Thanh Thuy, etc. previously  and Mrs Bui Thi Minh Hang recently had been inflicted upon.

By the way, it is worth mentioning here that last year, they threw 2 poisonous snakes into my house. Working with the security force, I had accused them of using poisonous snakes to harm my relatives. Security officer Huynh Ngoc Truyen just said: “What you do makes your neighbours hate you so much that they want to kill you.” Continue reading

NHÀ CẦM QUYỀN CSVN VI PHẠM CÁC QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN VÀ NHÂN QUYỀN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI – Cập nhật ngày 4/4/2013.

Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi - Huỳnh Ngọc Tuấn - ngủ.(ảnh Thục Vy)

Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ. (ảnh Thục Vy)

Lại những trò bẩn của an ninh cộng sản

Huỳnh Thục Vy – Tam Kỳ ngày 4 tháng 4 năm 2013

 Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng. Continue reading