Daily Archives: April 18, 2013

U.S. Embassy Hanoi Statement on 17th U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue

us emb

April 17, 2013 – Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor Dan Baer, along with an interagency delegation that included a White House representative, participated April 12 in the 17th bilateral human rights dialogue with Vietnam.  The dialogue covered a number of areas, including freedom of expression, religious freedom, prisoners of concern, rule of law, labor rights, and freedom of information , including for members of the media and online.  During his meetings with government officials, Deputy Assistant Secretary (DAS) Baer stressed that progress on human rights would help Vietnam harness the potential of the internet, help fight the corrosive effects of corruption, and make Vietnam more appealing as a destination for global trade and investment.  The United States, he said, wants a strong partnership with a strong Vietnam, and that is why we care about the many issues that Vietnamese people themselves are raising and debating.  DAS Baer pressed the government on the need to see demonstrable and concrete progress on human rights issues. Continue reading

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam lần thứ 17

us emb

Ngày 18/4/2013 – Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Dan Baer, cùng một phái đoàn liên ngành trong đó có một đại diện Nhà Trắng, đã tham gia cuộc đối thoại nhân quyền song phương thứ 17 với Việt Nam diễn ra ngày 12/4. Cuộc đối thoại đã bàn về một số lĩnh vực bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm, pháp quyền, quyền lao động, và tự do thông tin, liên quan đến các phương tiện truyền thông và trực tuyến. Trong các cuộc gặp với các quan chức chính phủ Việt Nam, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam khai thác được tiềm năng của Internet, giúp chống lại các tác động xói mòn của tham nhũng, và làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Ông cho hay Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với một nước Việt Nam vững mạnh, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ quan tâm đến những vấn đề mà chính nhiều người dân Việt Nam đang nêu ra và tranh luận. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer Baer hối thúc chính phủ Việt Nam cần phải cho thấy tiến bộ rõ ràng và cụ thể về vấn đề nhân quyền. Continue reading

How (Not) to Become a U.S. Ambassador

The Rushford report
posted by on April 15, 2013

There are two paths that aspiring American ambassadors traditionally take to persuade the president of the United States to nominate them for that honor. First, there is the classic, merit-based path where senior U.S. foreign service officers with distinguished diplomatic backgrounds are quietly-and-carefully vetted in the higher echelons of the State Department. Those who survive the scrutiny by their peers have their names forwarded to the White House to get the formal — usually routine — presidential approval. The second route, the political one, is (sometimes scandalously) reserved for famous personalities, presidential cronies, and major contributors of campaign cash who buy their ambassadorships. But now comes the U.S. consul general in Ho Chi Minh City, a Vietnamese-American foreign service officer named An Le, with a novel third way: an oh-so-Asian way.

Le wants to become the next U.S. ambassador to Vietnam. Toward that end, the consul general has been working behind the scenes since at least last July with a network of Vietnamese-American allies, some of whom have political and business connections in both Washington and Hanoi. Although Le has urged his supporters to try to drum up congressional support, the main target of the lobbying campaign is the man who would make the nomination: President Barack Obama. Continue reading

LÀM THẾ NÀO ĐỂ (KHÔNG) TRỞ THÀNH MỘT ĐẠI SỨ MỸ?

The Rushford report

rushphotoBản dịch của Lê Thiên Hà
(Defend the Defenders)

ngày 15/4/2013.

Có hai cách mà các đại sứ Mỹ nhiều tham vọng vẫn tiến hành hòng thuyết phục tổng thống Mỹ bổ nhiệm mình vào vị trí đầy vinh dự đó. Đầu tiên là cách cổ điển, dựa trên tài năng, qua đó các quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ với lý lịch ngoại giao nổi bật được thẩm tra thầm lặng và cẩn thận trong nhóm chóp bu của Bộ Ngoại giao. Những ai vượt qua sự soi xét của các đồng nghiệp sẽ lọt vào danh sách chuyển sang Nhà Trắng để tổng thống phê chuẩn chính thức, thường chỉ mang tính chất thủ tục. Cách thứ hai, mang tính chất chính trị, được (đôi khi diễn ra đầy tai tiếng) dành cho những nhân vật nổi tiếng, các chiến hữu của tổng thống, và các nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử đã bỏ tiền cho chiếc ghế đại sứ. Song bây giờ lại xuất hiện thêm nhân vật Tổng Lãnh sự Mỹ tại Tp HCM, quan chức ngoại giao người Mỹ gốc Việt là Lê Thành Ân, với phương thức thứ ba đầy mới mẻ: một phương thức rất-Á-Châu.

Lê Thành Ân muốn trở thành đại sứ kế tiếp của Mỹ tại Việt Nam. Để phục vụ cho mục đích đó, vị tổng lãnh sự vẫn đang làm việc sau hậu trường ít nhất là từ tháng Bảy năm ngoái với một mạng lưới đồng minh người Mỹ gốc Việt, một số trong đó có các mối quan hệ chính trị và kinh tế ở cả Washington lẫn Hà Nội. Mặc dù Lê Thành Ân đã hối thúc những người ủng hộ tìm kiếm sự hậu thuẫn của Quốc hội, song mục tiêu chính của chiến dịch vận động vẫn là người đề cử: Tổng thống Barack Obama. Continue reading