Category Archives: Dang Thi Kim Lieng

An Interview with Engineer Do Nam Hai on the Announcement

A picture of Doctor Nguyen Dan Que and Engineer Do Nam Hai on Tu Do Street, Sàigòn, May 02/2006.

Reporter – Internet Radio Rallying for Democracy: Kind regards to Do Nam Hai, the democracy activist and dissident, is here for an interview today. 

Do Nam Hai: Greetings and welcome to the listeners of Radio Rallying for Democracy. I am Do Nam Hai, speaking from Saigon, Việtnam. Continue reading

Advertisements

Phỏng vấn kỹ sư Đỗ Nam Hải về Bản Lên Tiếng

Phóng viên (PV) – Đài Tập Hp vì Nền Dân Chủ : Xin thân chào kỹ sư Đỗ

Ảnh chụp bác sỹ Nguyễn Đan Quế và kỹ sư Đỗ Nam Hải trên đường Tự Do – Sài Gòn, tháng 2/2006.

Nam Hải, một nhà đấu tranh dân chủ, một nhân vật bất đồng chính kiến từ Sài Gòn đang trả lời phỏng vấn hôm nay.

Kỹ sư Đỗ Nam Hải: Vâng, xin kính chào chị và xin kính chào quý thính giả của Đài Tập Hợp vì Nền Dân Chủ. Tôi là Đỗ Nam Hải đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn – Việt Nam. Continue reading

THE ANNOUNCEMENT on the death of Mrs. Dang Thi Kim Lieng – Mother of blogger Ta Phong Tan being illegally detained.

Vietnam, August 8, 2012.

To the attention of:   Vietnamese compatriots, domestic and abroad.

And to:   The governments, diplomatic missions, human rights organizations and progressive people worldwide.

We are deeply sad but we have to speak out about the tragic and mystery death of Mrs. Dang Thi Kim Lieng – 64 years, on 30 July, 2012 at Bac Lieu province – Vietnam. The funeral ceremony took place hastily on 02 Aug, 2012 completely under the control of the Vietnamese police force.

Continue reading

BẢN LÊN TIẾNG về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng.

Kính gửi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Đồng kính gửi: Các chính phủ, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức nhân quyền và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Chúng tôi hết sức đau buồn nhưng buộc phải lên tiếng về cái chết quá thê thảm nhưng đầy uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng, 64 tuổi vào ngày 30/7/2012 tại Bạc Liêu – Việt Nam. Lễ tống táng đã diễn ra vội vàng ngày 2/8/2012, dưới sự khống chế hoàn toàn của công an Việt Nam.

Continue reading

U.S. Embassy’s Statement on Lieng Self-immolation

August 1, 2012 – We were deeply concerned and saddened to hear of Ms. Dang Thi Kim Lieng’s July 30 self-immolation reportedly related to circumstances surrounding the detention of her daughter Ta Phong Tan.

Continue reading

Lời bày tỏ của Đại sứ quán Hoa Kỳ về vụ Bà Liêng tự thiêu

Ngày 1/8/2012 – Chúng tôi hết sức quan tâm và đau buồn khi nghe tin bà Đặng Thị Kim Liên tự thiêu liên quan đến việc cô con gái Tạ Phong Tần đang bị giam cầm.

Continue reading

Viet Nam: Open Letter To Embassies About the Upcoming Trial of 3 Bloggers

31 July 2012
Attn: 
Heads of Missions: Embassies of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, and the Delegation of the European Union to Viet Nam.
Re: Closed trial of three pro-democracy bloggers on August 7, 2012