Category Archives: Dinh Huu Thoai

Vietnam’s press freedom shrinks despite open economy

Vietnamese officials are stepping up repression of old and new media even as they promote an image of an open, globalized economy. Intense surveillance and imprisonment of critical journalists, coupled with increasingly restrictive laws, are choking the flow of information. A CPJ special report by Shawn W. Crispin

A police officer blocks photographers at an anti-China protest in front of Hanoi's Opera House on July 22. (Reuters/Nguyen Lan Thang)
A police officer blocks photographers at an anti-China protest in front of Hanoi’s Opera House on July 22. (Reuters/Nguyen Lan Thang)
Published September 19, 2012

HANOI
When Vietnamese police first detained blogger Nguyen Van Hai in 2008, they told his family it was for his own protection from Chinese secret agents angered by his reporting. Hai, widely known by his blog name, Dieu Cay (Peasant’s Pipe), had reported on local protests against China—rare events that were censored in government-controlled mainstream newspapers—and written critical commentaries about China’s claim to island territories contested by Vietnam. Continue reading

Việt Nam thu hẹp tự do báo chí mặc dù mở cửa nền kinh tế

Ngày 19/9/2012, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) – Các quan chức Việt Nam đang đẩy mạnh đàn áp các phương tiện truyền thông cũ và mới ngay cả khi họ quảng bá một hình ảnh của một nền kinh tế mở trong thời toàn cầu hóa. Chặc chẻ giám sát và bỏ tù các nhà báo chỉ trích, cùng với pháp luật ngày càng hạn chế, làm bóp nghẹt dòng chảy thông tin. Báo cáo đặc biệt của Shawn W. Crispin.

Một cảnh sát đang ngăn các nhiếp ảnh tại một cuôc biểu tình chống Trung quốc trước Nhà hát Hà Nội hôm 22 / 7 (Reuter / Nguyen Lan Thang)

HÀ NỘI – Khi công an Việt Nam bắt giữ blogger Nguyễn Văn Hải lần đầu trong năm 2008, họ nói với gia đình là để bảo vệ ông khỏi các nhân viên bí mật của Trung Quốc đang giận dữ vì báo cáo của ông. Ông Hải, rộng rãi được biết đến bởi tên blog của mình, Điếu Cày (ống điếu của nông dân), đã viết về các cuộc biểu tình địa phương phản đối Trung Quốc – những sự kiện hiếm hoi như vậy bị báo chí chính thống nhà nước kiểm duyệt -và viết các bài bình luận chỉ trích Trung Quốc tuyên bố chủ quyền biển đảo đang tranh chấp với Việt Nam.  Continue reading