Category Archives: Duong Thi Tan

PLEA FOR HELP LETTER and LETTER OF COMPLAINT from DIEU CAY’S FAMILY

DieuCayFamily

Translated by Lê Anh Hùng (Defend the Defenders)

PLEA FOR HELP LETTER

FROM:             Nguyen Tri Dung, prisoner Nguyen Van Hai’s son and Duong Thi Tan, Nguyen Van Hai’s ex-wife, mother of Nguyen Tri Dung.

TO:       – International Embassies in Hanoi.

              – International Organizations on Human Rights

Saigon, 29 April 2013

Dear Sirs/Madams,

Today, 29 April 2013, we submitted our letter of complaint on the suppression of and discrimination against Mr Nguyen Van Hai in prison to the various Vietnamese authorities. Up to now, though he has been through 9 prison camps, our family is still being obstructed by Xuyen Moc prison officers from exercising the right to visit and feed prisoners through every possible means, and Mr Nguyen Van Hai continued to be discriminated against and under solitary confinement in the camp. Continue reading

THƯ KÊU CỨU và ĐƠN KHIẾU NẠI của GIA ĐÌNH ĐIẾU CÀY

DieuCayFamily

THƯ KÊU CỨU 

Kính gửi :   Đại sứ quán các nước tại Hà Nội

                    – Các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Tôi tên là Nguyễn Trí Dũng, con trai của tù nhân Nguyễn Văn Hải tức Blogger Điếu Cày, cùng mẹ tôi là Dương Thị Tân.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2013 chúng tôi đã gửi cho các cơ quan chức năng Việt Nam Đơn khiếu nại về những hành vi trấn áp và phân biệt đối xử đối với ông Hải ở trong tù. Cho đến thời điểm hiện tại dù đã qua 9 trại giam, gia đình chúng tôi vẫn đang bị các cán bộ trại giam Xuyên Mộc ngăn cản quyền lợi thăm nuôi bằng mọi cách có thể, và ông Nguyễn Văn Hải vẫn đang bị phân biệt đối xử, biệt giam trong tù. Continue reading

Quote attributable to Phil Robertson Human Rights Watch – appeals trial today of Dieu Cay, Ta Phong Tan, and Phan Thanh Hai

hrwVRNs (Dec 28th, 2012) – New York, USA – “Today’s trial of Dieu Cay and colleagues is all about Vietnam’s courts and government using a holiday week to try and duck criticism from foreign diplomats and the UN for its continuing crackdown on the right to freedom of expression.  None of these three founding members of the Club for Free Journalists – Nguyen Van Hai (Dieu Cay), Ta Phong Tan and Phan Thanh Hai (Anhbasg) – should have been arrested in the first place, much less persecuted, for exercising their right to express their views in various forms, including their on-line blogs.  The government should release them and other imprisoned for peacefully expressing their views, and cease prosecutions of all those being targeted for expressing views that contradict the government’s preferred narrative. These Club members are just the latest and most prominent persons in the at least 40 bloggers, activists, and dissidents who have been put on trial and convicted in Vietnam in 2012.  Of this number, at least 18 were charged with article 88 of Vietnam’s penal code for ‘conducting propaganda’ against the government.  But given the governments’ iron lock on the Vietnam judiciary and Prime Minister Nguyen Tan Dung’s order in September to crackdown on dissident websites and blogs, it’s likely the court will rule as ordered by government leaders and these three activists will be condemned to serve out their long prison sentences.  This whole episode shows how the government’s control continues to be built on the systematic suppression of core civil and political rights, with long sentences like these against the three prominent bloggers intended to deepen a climate of intimidation and fear.”   Continue reading

Viet Nam: Bloggers’ shameful jail sentences aim to stifle free speech

September 24, 2012 – Harsh prison sentences handed down to three bloggers accused of spreading anti-state propaganda in Viet Nam after a trial which lasted only a few hours are nothing short of a shameful attempt to silence dissent in the country, Amnesty International said.

Nguyen Van Hai, known as Dieu Cay (“the peasant’s pipe”) was sentenced to 12 years in prison; former policewoman Ta Phong Tan to 10 years; and Phan Thanh Hai, known as AnhBaSaiGon, to four years.  Continue reading

Việt Nam: Những án tù đáng xấu hổ dành cho blogger nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận

Ngày 24/9/2012 Tổ chức Ân xá quốc tế – Những án tù khắc nghiệt dành cho ba blogger ở Việt Nam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau một phiên tòa kéo dài chỉ một vài giờ quả là không có gì ngắn hơn, thể hiện một nỗ lực đáng xấu hổ nhằm bịt miệng người bất đồng chính kiến ​​trong nước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Nguyễn Văn Hải, được biết đến như Điếu Cày (“ống điếu của nông dân”) đã bị kết án 12 năm tù, cựu nữ cảnh sát Tạ Phong Tần đến 10 năm, và ông Phan Thanh Hải, được biết đến như AnhBaSaiGon, đến 4 năm.  Continue reading

HEAVY JAIL SENTENCES FOR THREE BLOGGERS AFTER SHAM TRIAL

MONDAY 24 SEPTEMBER 2012 – Reporters Without Borders is outraged by the harsh and unjust jail sentences that a court imposed today on three bloggers on charges of anti-state propaganda at the end of a summary trial in southern Vietnam’s Ho Chi Minh City.

Nguyen Van Hai (who used the blog name of Dieu Cay) was sentenced to 12 years in prison followed by five years of house arrest. Ta Phong Tan, a female blogger, was sentenced to 10 years in prison followed by five years of house arrest. And Phan Thanh Hai (known by the blog name ofAnhbasg), the only one to plead guilty, got 4 years in prison followed by three years of house arrest.  Continue reading

Bản án nặng nề cho ba blogger sau một phiên tòa giả tạo

Ngày 24/9/2012, Phóng viên Không Biên giới phẫn nộ với án tù khắc nghiệt và bất công mà một tòa án đã phán quyết ngày hôm nay đối với ba blogger, về tội tuyên truyền chống nhà nước, trong một phiên tòa giản lược ở Tp.HCM, miền Nam Việt Nam.

Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đã bị kết án đến 12 năm tù giam và 5 năm quản chế tại gia. Tạ Phong Tần, một nữ blogger, đã bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Và ông Phan Thanh Hải (được biết với bút danh AnhBaSG), là người duy nhất nhận tội, đã nhận 4 năm tù giam và ba năm quản chế.  Continue reading