Category Archives: Huynh Trong Hieu

Buddhist blogger Huynh Ngoc Tuan and family subjected to harassment

QueMe2013-04-06 | | Vietnam Committee on Human Rights

PARIS, 6 April 2013 (VIETNAM COMMITTEE) – Prominent Buddhist blogger and writer Huynh Ngoc Tuan informs the Vietnam Committee on Human Rights(VCHR) that on 3 April 2013, he was the victim of harassment by unknown men, presumably hired hands of the local security forces. At midnight, he suddenly heard a motorbike pull up outside his home, which is next to the village road. Several buckets of foul-smelling water containing a mixture of rotten shrimps, fishes’ guts and excrement were hurled into his house, just near his sleeping place. He managed to catch a glimpse of two men on the motorbike as it raced away into the night. The stench of the fetid water was so strong that his family all vomited. They spent the night trying to clean up the house, but could not get rid of the smell of the foul mixture, which had splashed all over their clothes and belongings. Even the neighbours complained of the smell. Continue reading

Nhà văn và blogger Huỳnh Ngọc Tuấn và gia đình bị công an sách nhiễu thường trực, nửa đêm tạt nước thối vào nhà

QueMe2013-04-06 | | Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam

PARIS, ngày 6.4.2013 (QUÊ MẸ) – Nhà văn và blogger Huỳnh Ngọc Tuấn đã chuyển đến Cơ sở Quê Mẹ và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam ở Paris những hình chụp cùng tin công an tấn công nhà bằng những xô nước thối.

Hôm 3.4.2013 vào lúc 12 giờ 30 khuya, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn nghe những tiếng xe gắn máy nổ ầm trước phòng ông ngủ sát mặt đường. Liền đó những xô nước thối đổ ào, văng tung tóe vào nhà. Mùi thối kinh khủng xông lên khiến cả nhà nôn mửa và nhức đầu. Nước thối nổi lều bều những đầu tôm, xương cá pha lẫn phân. Suốt đêm cả gia đình nhà văn xối nước tẩy rửa vẫn không hết mùi xú uế. Ngay các nhà hàng xóm cũng không chịu nổi mùi hôi nồng nặc. Continue reading

The Vietnamese Authorities’ Violation on Our Family’s Civil Liberties and Human Rights – Updated on Apr 4, 2013

Rotten gills and fishes spitting out near to my father' sleeping place (Photo of Thuc Vy).

Rotten gills and fishes spitting out near to my father’ sleeping place.

Dirty tricks of the communist security force again

Huynh Thuc Vy – Tam Ky, Apr 4, 2013.

At midnight on 3 April 2013, when my family was sleeping, my father heard the sound of a motorbike arriving at the house, near his sleeping place (his sleeping room lies next to the village road). Then, there was thunderous sound of water falling and spitting out, combined with a terribly foul smell emanating. My father rose up, briefly noticing the motorbike running away with two young men on it.

My family all awoke, realizing it was dirty tricks of the security force that many dissidents such as Mr Hoang Minh Chinh, Mrs Tran Khai Thanh Thuy, etc. previously  and Mrs Bui Thi Minh Hang recently had been inflicted upon.

By the way, it is worth mentioning here that last year, they threw 2 poisonous snakes into my house. Working with the security force, I had accused them of using poisonous snakes to harm my relatives. Security officer Huynh Ngoc Truyen just said: “What you do makes your neighbours hate you so much that they want to kill you.” Continue reading

NHÀ CẦM QUYỀN CSVN VI PHẠM CÁC QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN VÀ NHÂN QUYỀN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI – Cập nhật ngày 4/4/2013.

Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi - Huỳnh Ngọc Tuấn - ngủ.(ảnh Thục Vy)

Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ. (ảnh Thục Vy)

Lại những trò bẩn của an ninh cộng sản

Huỳnh Thục Vy – Tam Kỳ ngày 4 tháng 4 năm 2013

 Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng. Continue reading

The Vietnamese Authorities’ Violation on Our Family’s Civil Liberties and Human Rights

The family of writer Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Khánh Vy, Huỳnh Trọng Hiếu and Huỳnh Thục Vy.

The family of writer Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Khánh Vy, Huỳnh Trọng Hiếu and Huỳnh Thục Vy.

Translated by Lê Anh Hùng (Defend the Defenders)

Quang Nam, 31 Mar, 2013

I am Huynh Trong Hieu, aged 24, currently living in Tam Ky City, Quang Nam province; my home phone number is 05103858736. I shall present here those harassments that the Vietnamese authorities have inflicted upon our family so far.

On 27 October 1992, my father, Huynh Ngoc Tuan, was arrested. All of his documents and literary manuscripts were confiscated. On 2 April 1993, the authorities brought him to Quang Nam-Da Nang Provincial Court, sentencing him to 10 years in prison plus 4 years under probation with charge of “propagandizing against the State”.

Exactly ten years later, my father was released from prison, but he was still under administrative probation for four years in the village, repeatedly having to “work” with Quang Nam provincial security force. During the time in prison, my father was suffered from multidrug-resistant pulmonary tuberculosis (due to mistreatment) and diabetes, so he is in very poor health now. In spite of that, after his release from prison, he is repeatedly “invited” to work with security force.

On 8 November 2011, dozens of policemen rush to our house, seizing all of our communication gadgets (0102) (confiscated possessions being written down in the decision on the confiscation of exhibits and means of the violation of the law). Continue reading

NHÀ CẦM QUYỀN CSVN VI PHẠM CÁC QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN VÀ NHÂN QUYỀN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI

The family of writer Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Khánh Vy, Huỳnh Trọng Hiếu and Huỳnh Thục Vy.

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2013

Tôi là Huỳnh Trọng Hiếu sinh năm 1989, hiện thường trú tại Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam . Số điện thoại nhà 05103858736. Tôi xin nêu ra đây những sách nhiễu cụ thể của Nhà cầm quyền VN đã áp đặt lên gia đình tôi bấy lâu nay.

Ngày 27 tháng 10 năm 1992, ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn bị bắt. Họ tịch thu tất cả những giấy tờ và bản thảo của các tác phẩm văn chương của ba tôi. Ngày 2 tháng 4 năm 1993, họ đưa ba tôi ra Tòa án Quảng Nam-Đà Nẵng, và kết án ông 10 năm tù giam và 4 năm quản chế, tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Đúng mười năm sau, ba tôi được thả khỏi tù nhưng vẫn tiếp tục bị quản chế bốn năm tại địa phương, phải thường xuyên “làm việc” với an ninh tỉnh Quảng Nam. Thời gian ở trong tù, ba tôi bị bệnh lao phổi đa kháng (do điều trị không đúng liệu pháp) và tiểu đường nên hiện giờ sức khỏe ba tôi rất tệ. Thế nhưng ba tôi vẫn bị “mời” đi làm việc thường xuyên sau khi ra tù.

Ngày 8 tháng 11 năm 2011, hàng chục công an xông vào nhà chúng tôi tịch thu tất cả mọi phương tiện truyền thông của cha con tôi, mà số tài sản bị tịch thu họ đã ghi rõ trong Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (0102). Continue reading

Netizen Huynh Ngoc Chenh’s Remarks to the RSF’s award ceremony on Mar 12, 2013

Updated on Mar 14, 2013.


Netizen Huynh Ngoc Chenh and Lucie Molliron, RSF director on communication. (http://huynhngocchenh.blogspot.com/)

Translated by Me Nam (Defend the Defenders)

Ladies and gentlemen,

It is a surprise and a pleasure to be here at this honorable ceremony today, just because, in my country, many rights are regconized under the constitution but the authorities have restricted them by all means. Over the past two years, many bloggers have not allowed to travel abroad for tourism, health cares, conferences or receiving the international prizes, like myself, without any proper reason. They are blogger Dao Hieu, Nguoi Buon Gio, Nguyen Hoang Vi, JB Nguyen Huu Vinh, Huynh Trong Hieu, Uyen Vu, Le Quoc Quan…

Therefore it is a big surprise for me to be here. Perharps, its reason may be the prestige of RSF and Google Inc. who are the founder and the sponsor of this worthy award. And also it may be the lively outcome of campaigns for human rights and democracy in my country as the result of petitioning amendments of the constitution, which has had a certain effect on the authorities.

By the way, I would like to say more about the campaign for democracy and human rights which has been happening actively in my country. Three years ago, blogger and lawyer Cu Huy Ha Vu wrote articles to call for a multi-party system to democratize, he soon was sentenced up to 7 years in prison. Nowadays, I am here to witness a number of organizations with nearly twenty thousands of signatories in the petition calling for abolishing Article 4 of the constitution and pluralism, multi-party system without such fear.   Continue reading