Category Archives: Le Anh Hung

European Parliament has chance to take on Vietnam

April 15, 2013 12:28 PM ET – On Thursday, April 18, the European Parliament will discuss Vietnam’s human rights in a plenary session. At the top of the agenda will be freedom of expression. Over the weekend, CPJ’s Brussels-based Senior Adviser Jean-Paul Marthoz blogged about the issues the parliament must confront in Le Soir.

Marthoz argues that because Vietnam has met with economic success and because its prolonged fight for independence drew international empathy, the country’s human rights policies have not been subject to appropriate criticism and scrutiny from European Union members.

He frequently cites Shawn Crispin’s September 2012 special report for CPJ, “Vietnam’s press freedom shrinks despite open economy.” Crispin has been writing consistently onVietnam (and the rest of Southeast Asia) for almost a decade for CPJ. His most recent work includes a chapter in the 2013 edition of Attacks on the Press focused on Internet censorship in three Asia countries, particularly Vietnam, and news alerts on the case ofLe Anh Hung as well as on the harsh sentencing in January of five bloggers. Continue reading

Nghị viện Châu Âu trước cơ hội chất vấn Việt Nam

cpjBản dịch của Le Anh Hung
(Defend the Defenders)

Bob Dietz –  Điều phối viên chương trình Châu Á của CPJ

Ngày 15/4/2013 – Thứ Năm, ngày 18 tháng Tư tới đây, Nghị viện Châu Âu sẽ bàn thảo về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trong một phiên họp toàn thể. Trọng tâm chương trình làm việc sẽ là quyền tự do ngôn luận. Cuối tuần qua, Jean-Paul Marthoz, Cố vấn Cao cấp của Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) tại Brussels viết trên blog Le Soir của mình về những chủ đề mà nghị viện phải truy xét.

Jean-Paul Marthoz

Jean-Paul Marthoz

Marthoz cho rằng vì Việt Nam đã đạt được thành công về kinh tế và vì cuộc chiến giành độc lập kéo dài của nó từng thu hút sự đồng cảm của cộng đồng quốc tế nên chính sách nhân quyền của họ chưa phải chịu sự chỉ trích và soi xét thích đáng từ các thành viên Liên minh Châu Âu.

Ông thường xuyên trích dẫn bản báo cáo đặc biệt tháng 9.2012 của Shawn Crispin dành cho CPJ, “Việt Nam thu hẹp tự do báo chí mặc dù mở cửa nền kinh tế”. Crispin vẫn viết liên tục về Việt Nam (và phần còn lại của Đông Nam Á) cho CPJ suốt gần một thập niên qua. Một công trình gần đây của ông là một chương trong ấn bản 2013 của bản báo cáo khảo sát “Các cuộc tấn công nhằm vào báo chí”, tập trung vào vấn đề kiểm duyệt Internet tại ba nước Châu Á, đặc biệt là Việt Nam; ông cũng từng đưa thông tin cảnh báo về trường hợp blogger Lê Anh Hùng cũng như án tù hà khắc dành cho 5 bloggers khác. Crispin nói, Nghị viện Châu Âu đang đứng trước một cơ hội thực sự để gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam phải giảm bớt sự đối xử hà khắc đối với truyền thông đại chúng, thái độ vốn bắt đầu trở nên cứng rắn kể từ năm 2009. Giống như Trung Quốc, trong công cuộc hiện đại hoá của mình, Việt Nam cũng đã đầu tư nhiều vào việc phát triển mạng lưới thông tin liên lạc kỹ thuật số. Mặc dù vậy, CPJ vẫn xếp Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia đối xử với blogger tồi tệ nhất năm 2012. Continue reading

Netizen Huynh Ngoc Chenh’s Remarks to the RSF’s award ceremony on Mar 12, 2013

Updated on Mar 14, 2013.


Netizen Huynh Ngoc Chenh and Lucie Molliron, RSF director on communication. (http://huynhngocchenh.blogspot.com/)

Translated by Me Nam (Defend the Defenders)

Ladies and gentlemen,

It is a surprise and a pleasure to be here at this honorable ceremony today, just because, in my country, many rights are regconized under the constitution but the authorities have restricted them by all means. Over the past two years, many bloggers have not allowed to travel abroad for tourism, health cares, conferences or receiving the international prizes, like myself, without any proper reason. They are blogger Dao Hieu, Nguoi Buon Gio, Nguyen Hoang Vi, JB Nguyen Huu Vinh, Huynh Trong Hieu, Uyen Vu, Le Quoc Quan…

Therefore it is a big surprise for me to be here. Perharps, its reason may be the prestige of RSF and Google Inc. who are the founder and the sponsor of this worthy award. And also it may be the lively outcome of campaigns for human rights and democracy in my country as the result of petitioning amendments of the constitution, which has had a certain effect on the authorities.

By the way, I would like to say more about the campaign for democracy and human rights which has been happening actively in my country. Three years ago, blogger and lawyer Cu Huy Ha Vu wrote articles to call for a multi-party system to democratize, he soon was sentenced up to 7 years in prison. Nowadays, I am here to witness a number of organizations with nearly twenty thousands of signatories in the petition calling for abolishing Article 4 of the constitution and pluralism, multi-party system without such fear.   Continue reading

Bài phát biểu của Netizen Huỳnh Ngọc Chênh trong buổi trao giải Công Dân Mạng 2013 tại Paris.

Cập nhật ngày 14/3/2013.


Netizen Huỳnh Ngọc Chênh và bà Lucie Morillon, giám đốc truyền thông RSF.

Thưa toàn thể Qúy Vị.

Tôi thật sự bất ngờ khi có mặt tại buổi lễ hết sức trân trọng nầy. Vì ở đất nước tôi nhiều quyền tự do được hiến pháp công nhận nhưng vẫn bị nhà cầm quyền tìm cách nầy cách khác hạn chế. Trong vòng 2 năm trở lại đây có khá nhiều blogger không được phép đi ra nước ngoài để du lịch, để chữa bệnh, để dự hội thảo, hoặc để nhận các giải thưởng quốc tế như tôi mà không có lý do . Đó là các blogger Đào Hiếu, Người Buôn Gió, Nguyễn Hoàng Vi, JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Trọng Hiếu, Uyên Vũ, Lê Quốc Quân

Do vậy sự có mặt của tôi ở đây là một bất ngờ. Có thể là do uy tín của Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF cũng như của tập đoàn Google, là hai tổ chức đã sáng lập và bảo trợ cho giải thưởng cao quý nầy. Và cũng có thể là do những cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ ở nước tôi đang diễn ra khá sôi động thông qua việc góp ý sửa đổi hiến pháp đã có những tác dụng nhất định lên giới cầm quyền.

Xin nói thêm về cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đang diễn ra khá mạnh mẽ ở đất nước tôi. Cách đây ba năm, khi blogger, luật sư Cù Huy Hà Vũ  qua các bài viết đề nghị đa đảng để dân chủ hóa, liền bị kết án 7 năm tù, thì nay, khi tôi có mặt ở đây, bên nước tôi đã có nhiều tổ chức với tổng số gần 20 ngàn người ký tên vào các bản kiến nghị yêu cầu xóa bỏ điều bốn trong hiến pháp và yêu cầu đa đảng mà không phải e dè sợ hãi. Continue reading

XXIInd session of the UN Human Rights Council: Restrictive legislation, internment of cyberdissidents in psychiatric hospitals and repression of freedom of expression in Vietnam exposed at the UN Human Rights Council

Vo Van Ai speaking at the UN Human Rights Council, 8 March 2013 - Photo QUE MELHQ ở Genève – Photo Quê Mẹ

Vo Van Ai speaking at the UN Human Rights Council, 8 March 2013 – Photo QUE ME
LHQ ở Genève – Photo Quê Mẹ

2013-03-08 | | Vietnam Committee on Human Rights

GENEVA, 8 March 2013 (VIETNAM COMMITTEE) – Speaking at the 22nd session of the UN Human Rights Council in Geneva jointly with theInternational Federation of Human Rights (FIDH), Mr. Vo Van Ai, President of the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) denounced systematic and organized violations of Internet freedom in Vietnam.Citing the findings of the recent FIDH and VCHR report “Bloggers and Netizens behind bars in Vietnam”, Mr. Ai declared that the ongoing repression, supported by widespread Police violence and vaguely-worded, restrictive legislation, was grossly inconsistent with the provisions of Article 19 of the UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Vietnam acceded in 1982.

Vo Van Ai expressed particular concern about the increasing use of internment in psychiatric institutions under Ordinance 44 to stifle cyber-dissidents. He also denounced a Draft Internet Decree currently under preparation which would increase state censorship and oblige Internet companies, including foreign firms, to collaborate with the government in“tracking down government critics” (see full text of the statement below). Continue reading

3 tổ chức Nhân quyền Quốc tế (Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Hành động chung cho Nhân quyền) lên tiếng tố cáo Hà Nội đàn áp tự do ngôn luận trước Hội đồng Nhân quyền LHQ – Lời phản bác của Phái đoàn Hà Nội

Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève – Photo Quê Mẹ

Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève – Photo Quê Mẹ

GENÈVE, ngày 10.3.2013 (QUÊ MẸ) –  Trước khóa họp lần thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Genève, ông Võ Văn Ái đã nhân danh hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền(FIDH) tố cáo cuộc đàn áp quy mô và có tổ chức của Nhà cầm quyền Hà Nội đối với tự do ngôn luận và tự do Internet tại Việt Nam xuyên qua nền pháp luật phi nhân quyền như Pháp lệnh 44 và chương « an ninh quốc gia » trong Bộ Luật Hình sự, Dự thảo Nghị định Internet. Tổ chức Hành động Chung Cho Nhân Quyền qua phát biểu của bà Penelope Faulkner cũng bồi tiếp tố cáo Hà Nội tấn công tự do ngôn luận, sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện các bloggers và đưa ra các trường hợp cụ thể của Điếu Cày, Nguyễn Hoàng Vi, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, v.v… Continue reading

Release of two Vietnamese human rights defenders

fidh1Last Update 8 February 2013 – On February 6, 2013, Vietnamese blogger Le Anh Hung was released from forcible internment. The latter had been kidnapped and interned in “Social Support Centre No 2” Ung Hoa, a mental hospital, on January 24, 2013. FIDH member organisation VCHR and the Observatory (FIDH-OMCT) had since then mobilised to call for his release. In addition, human rights lawyer Le Cong Dinhconvicted of subversion in 2010 and condemned to 5 years prison, was released two years before the end of his sentence. In November 2012, following submissions made by VCHR and the Observatory, the UN Working Group on Arbitrary Detention had declared him and his colleagues to be victims of arbitrary detention.

Attached documents