Category Archives: Le Dinh Quan

Blogger dân chủ bị bắt ở Việt Nam

 

NED bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với chính phủ Việt Nam

Carl Gershman Chủ tịch NED

Trong một bức thư gởi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Quỹ Quốc gia vì Dân chủ đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về việc bắt giữ luật sư nhân quyền và blogger có tiếng Lê Quốc Quân ở Việt Nam vào ngày 27/12. Ông Quân là một nghiên cứu sinh của học bổng Reagan-Fascell (2006-2007) tại NED ở Washington DC (Mỹ), đã mạnh mẽ viết về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và đã bị chính quyền bắt giữ nhiều lần chỉ vì quan điểm ủng hộ dân chủ của ông. Continue reading

Democracy blogger arrested in Vietnam

NEDNED expresses deep concern to government of Vietnam

In a letter to the Prime Minister of Vietnam, the National Endowment for Democracy has expressed its deep concern over the Dec. 27 arrest of prominent human rights lawyer and blogger Lê Quốc Quân in Vietnam. Quân, who was a Reagan-Fascell Democracy Fellow(2006-2007) at NED in Washington, DC, has written extensively on human rights abuses in Vietnam and has been detained by authorities multiple times on account of his pro-democracy views.

This is the full text of NED President Carl Gershman’s letter to the Prime Minister of Vietnam:

January 4, 2013

His Excellency Nguyễn Tấn Dũng
Số 1 Hoàng Hoa Thám
Ba đình, Hà Nội, Viet Nam

Your Excellency,

As President of the National Endowment for Democracy (NED), a private, nonprofit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world, I am writing to express deep concern regarding the December 27 arrest of blogger and lawyer Lê Quốc Quân. Continue reading

Viet Nam: Arbitrary detention of Mr. Le Quoc Quan

URGENT APPEAL – THE OBSERVATORY

fidh_omctVNM 001 / 0113 / OBS 001

Incommunicado detention /

Judicial harassment

Viet Nam

January 4, 2013

 

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), requests your urgent intervention in the following situation in Viet Nam.

Brief description of the situation:

The Observatory has been informed by the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) about the arbitrary detention of Mr. Le Quoc Quan, a human rights lawyer and blogger.

According to the information received, on December 27, 2012, Mr. Le Quoc Quan was arrested by the police in Hanoi while dropping off his daughter at school. The police also searched his office and home and confiscated some documents. They apparently read out a warrant, but did not give it to Mr. Le Quoc Quan’s family. The police told his family that he would be charged under Article 161 of the Criminal Code, which relates to tax evasion. If condemned, he risks three years in prison and a heavy fine.

Mr. Le Quoc Quan, who began a hunger strike Continue reading

Việt Nam: bắt giam tùy tiện Lê Quốc Quân

LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP – ĐÀI QUAN SÁT

fidh_omct

VNM 001/0113 / OBS 001 Biệt giam giam giữ / Tư pháp quấy rối Việt Nam Ngày 4 tháng 1 năm 2013

Đài Quan Sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức kết hợp giữa Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) yêu cầu sự can thiệp khẩn cấp của bạn trong tình hình sau đây ở Việt Nam.

Mô tả tóm tắt tình trạng: Đài Quan Sát đã được thông báo của Ủy ban Việt Nam về Nhân quyền (VCHR) về việc bắt giam tùy tiện ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và blogger. Theo thông tin nhận được, vào ngày 27 tháng 12 2012, ông Lê Quốc Quân đã bị công an bắt tại Hà Nội trong khi đưa con gái của mình đi học. Công an cũng đã tìm kiếm văn phòng và nhà của ông và đã tịch thu một số tài liệu. Rõ ràng họ có đọc một lệnh, nhưng lại không đưa lệnh đó cho gia đình ông Lê Quốc Quân. Công an nói với gia đình của ông Quân rằng ông có thể sẽ bị truy tố theo Điều 161 Bộ luật Hình Sự, liên quan đến hành vi trốn thuế. Nếu bị kết án, ông có nguy cơ lãnh án ba năm tù và phạt một khoản tiền lớn. Continue reading