Category Archives: Le Hien Duc

Viet Nam: Halt crackdown on freedom of expression

7 August 2012 – Viet Nam’s government must halt its ongoing crackdown on freedom of expression and peaceful assembly, Amnesty International said today after mass arrests during a peaceful protest in the capital Ha Noi.

Continue reading

Việt Nam: Hãy chấm dứt đàn áp quyền Tự do ngôn luận

Ngày 7/8/2012, Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) – Chính phủ VN phải chấm dứt các cuộc đàn áp ngày càng tăng của họ đối với quyền tự do ngôn luận và tụ họp ôn hòa.  Tổ chức Ân xá quốc tế phát biểu hôm nay sau khi có hàng loạt vụ bắt bớ trong cuộc biểu tình ôn hòa tại Hà Nội.

Continue reading