Category Archives: Lu Thi Thu Trang

Viet Nam: Bloggers’ shameful jail sentences aim to stifle free speech

September 24, 2012 – Harsh prison sentences handed down to three bloggers accused of spreading anti-state propaganda in Viet Nam after a trial which lasted only a few hours are nothing short of a shameful attempt to silence dissent in the country, Amnesty International said.

Nguyen Van Hai, known as Dieu Cay (“the peasant’s pipe”) was sentenced to 12 years in prison; former policewoman Ta Phong Tan to 10 years; and Phan Thanh Hai, known as AnhBaSaiGon, to four years.  Continue reading

Việt Nam: Những án tù đáng xấu hổ dành cho blogger nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận

Ngày 24/9/2012 Tổ chức Ân xá quốc tế – Những án tù khắc nghiệt dành cho ba blogger ở Việt Nam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau một phiên tòa kéo dài chỉ một vài giờ quả là không có gì ngắn hơn, thể hiện một nỗ lực đáng xấu hổ nhằm bịt miệng người bất đồng chính kiến ​​trong nước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Nguyễn Văn Hải, được biết đến như Điếu Cày (“ống điếu của nông dân”) đã bị kết án 12 năm tù, cựu nữ cảnh sát Tạ Phong Tần đến 10 năm, và ông Phan Thanh Hải, được biết đến như AnhBaSaiGon, đến 4 năm.  Continue reading

Viet Nam: Release bloggers, stop harassing their family and friends

September 21, 2012. Amnesty International – Three Vietnamese bloggers who face up to 20 years in jail simply for exercising their right to freedom of expression should be released immediately and unconditionally, Amnesty International said today, ahead of their trial at Ho Chi Minh City’s People’s Court on Monday 24 September 2012.  Continue reading

Việt Nam: hãy thả các blogger, chấm dứt quấy rối gia đình và bạn bè của họ

Ngày 21/9/2012 Tổ chức Ân xá Quốc tế – Ba blogger Việt Nam đang đối mặt án phạt 20 năm tù chỉ đơn giản vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hôm nay, trước phiên tòa của họ tại Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh vào ngày Thứ hai, 24 tháng 9 năm 2012.  Continue reading