Category Archives: Nguyen Viet Chien

Vietnamese journalist jailed for undercover bribery

New York, September 7, 2012–A Vietnamese journalist who bribed a police officer during an undercover investigation to expose corruption was sentenced today to four years in prison, according to local and international news reports.  Continue reading

Ký giả VN bị tù vì hối lộ bí mật

New York, 7/9/2012, Ủy hội Bảo vệ Ký giả (CPJ) – Một nhà báo Việt Nam mua chuộc một sĩ quan cảnh sát trong một cuộc điều tra bí mật để vạch trần tham nhũng đã bị kết án bốn năm tù giam vào hôm nay, theo tin tức địa phương và quốc tế.  Continue reading