Reports

reports

 1. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI CHÂU ÂU VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VN – ngày 18/4/2013
 2. BÁO CÁO QUỐC GIA KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM – 5/2009
 3. Báo cáo nhân quyền 2012 – MLNQVN
 4. RSF – BÁO CÁO ĐẶC BIỆT VỀ GIÁM SÁT INTERNET, TẬP TRUNG VÀO NĂM CHÍNH QUYỀN VÀ NĂM CÔNG TY LÀ KẺ THÙ CỦA INTERNET
 5. BLOGGERS VÀ CÔNG DÂN MẠNG SAU CHẤN SONG NHÀ TÙ – VCHR
 6. HRW BÁO CÁO NHÂN QUYỀN 2013 – VIỆT NAM
 7. Ileana Ros-Lehtinen: Chúng ta phải ủng hộ nhân quyền dân chủ ở VN
 8. CPJ – Việt Nam thu hẹp tự do báo chí mặc dù mở cửa nền kinh tế
 9. Phát biểu của Tổng thống Obama tại Phiên họp thứ 67 Đại hội đồng LHQ ngày 25/9/2012
 10. Danh sách người bảo vệ nhân quyền VN được giải thưởng

==================================================

 1. USCIRF – VIETNAM RELIGIOUS FREEDOM 2013
 2. European Parliament resolution on Vietnam, in particular freedom of expression (2013/2599(RSP))
 3. NATIONAL REPORT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM UNDER THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL – May 2009
 4. Human rights report 2012 – VNHRN
 5. RSF- SPECIAL REPORT ON INTERNET SURVEILLANCE, FOCUSING ON FIVE GOVERNMENTS AND FIVE COMPANIES THAT ARE ENEMIES OF THE INTERNET
 6. BLOGGERS AND NETIZENS BEHIND BARS – VCHR
 7. WORLD REPORT 2013 – Vietnam
 8. We Must Support Human Rights, Democracy in Vietnam, Ros-Lehtinen Says
 9. CPJ – Vietnam’s press freedom shrinks despite open economy
 10. Remarks from President Barack Obama to the 67th UN General Assembly on Sep 25, 2012
 11. Vietnam: Make Rights a Priority on EU Visit
 12. At least 166 years in jail and 63 years on probation for 48 prisoners in 2012 (updated Apr 5, 2013).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s