Tag Archives: Article 19

Vietnam: Proposed Constitutional Amendments Go Against International Law

Article-19On  25 Mar 2013

ARTICLE 19 warns that proposed amendments to the 1992 Constitution for the Socialist Republic of Vietnam (Draft Constitution) fail to protect fundamental human rights, in particular the right to freedom of expression and information. Protections for these rights must be formulated more comprehensively and in more precise language, and broad and discriminatory restrictions must be removed.

ARTICLE 19 welcomes the initiative of the National Assembly to amend Vietnam’s Constitution and publically circulate the Draft Constitution for open consultations. We welcome the opportunity to contribute our analysis of the amendments, and hope that this is of assistance to the Vietnamese government and other domestic stakeholders in terms of understanding Vietnam’s obligations under international human rights law.

Despite the many shortcomings of the proposed amendments, including those discussed below, the proposed revisions include some positive features, namely:  Continue reading

Việt Nam : Các sửa đổi Hiến Pháp trong bản dự thảo đi ngược lại Luật Quốc tế

Hienphap-suadoi_w_450

Phạm Gia Minh dịch (hienphap.net)

Article-19Trong bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  Tổ chức mang tên Điều 19 lo ngại  rằng bản HP mới không bảo vệ được các quyền con người cơ bản , cụ thể là quyền tự do bày tỏ ý kiến và thông tin. Việc bảo vệ các quyền này cần phải được trình bày một cách toàn diện hơn , với một ngôn ngữ chính xác hơn trong khi những giới hạn chung chung mang tính hình sự phải bị dỡ bỏ.

Tổ chức mang tên Điều 19 ủng hộ sáng kiến của Quốc hội sửa đổi bản HP Việt Nam và đã công khai phổ biến Bản Dự thảo Hiến pháp nhằm thu hút thảo luận rộng rãi. Chúng tôi hoan nghênh cơ hội cho chúng tôi đóng góp những phân tích của mình về các sửa đổi và hy vọng rằng điều đó sẽ hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam cùng những người có quyền lợi liên đới trong nước hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Luật pháp Quốc tế về Nhân quyền.

Mặc dù vẫn tồn tại nhiều thiếu sót trong Bản Dự thảo Sửa đổi HP, trong đó có các vấn đề được thảo luận dưới đây thì văn bản này đã chứa đựng một vài điểm tích cực, chẳng hạn như : Continue reading

Appeal to the Vietnamese authorities to free bloggers, citizen journalists and human rights activists and drop charges

13 bloggers, citizen journalists and human rights activists were sentenced to jail in Vietnam
13 bloggers, citizen journalists and human rights activists were sentenced to jail in Vietnam – ARTICLE 19

Nguyễn Tấn Dũng
Socialist Republic of Vietnam
Office of the State
1 Bach Thao
Hanoi, Vietnam

14 January 2013

Dear Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng,

We, the undersigned organisations, are seriously concerned over the conviction on Tuesday 8 January 2013, and harsh sentencing on Wednesday 9 January, of fourteen human rights activists in Vinh City, namely: Ho Duc Hoa, Dang Xuan Dieu, Paulus Le Son, Nguyen Van Duyet, Nguyen Van Oai, Ho Van Oanh, Nguyen Dinh Cuong, Nguyen Xuan Anh, Thai Van Dung, Tran Minh Nhat, Nong Hung Anh, Nguyen Dang Vinh Phuc, Nguyen Dang Minh Man, and Dang Ngoc Minh.  Continue reading

Article 19: Press Release

09 Jan 2013Article-19

Vietnam: Conviction of thirteen pro-democracy activists is an abuse of fundamental rights

ARTICLE 19 condemns the jailing of thirteen pro-democracy activists in Vietnam and calls on the authorities to release them immediately. The men and women were convicted of “carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration” under Article 79 of the penal code.

The criminal activities the group are said to have engaged in include writing commentary that is critical of the Government and distributing this on the internet, and both participating in and encouraging peaceful protest.

ARTICLE 19 believes that these activities should not be considered to be criminal. The Vietnamese authorities have failed to recognise basic human rights and these convictions fail to meet international standards freedom of expression. Continue reading

Thông cáo báo chí của Tổ chức Article 19

Article-19Ngày 09/1/2013 – Bản án dành cho 13 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ là một sự lạm dụng các quyền cơ bản.

Tổ chức Article 19 lên án việc giam giữ đối với 13 nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam và kêu gọi nhà chức trách thả những người này ngay lập tức. Những nhà hoạt động dân chủ này bị cáo buộc “tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều luật 79 của Bộ Luât Hình Sự Việt Nam.

Những hoạt động mà nhóm này bị cáo buộc phạm pháp bao gồm việc viết bài thể hiện chính kiến chỉ trích chính quyền và phát tán chúng thông qua internet, đồng thời tham gia và khuyến khích biểu tình ôn hòa.

17 TNCG

Tổ chức Article 19 cho rằng những hoạt động đó không thể xem là phạm pháp.  Các nhà chức trách Việt Nam đã phớt lờ những quyền con người cơ bản, và các bản án này không phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do bày tỏ chính kiến. Continue reading

Vietnam: A dark week for freedom of expression

On 27 Sep, 2012 – In an unrelenting campaign against freedom of expression, six social activists were dealt severe prison terms this week following hurried trials. Three dissident bloggers and three Catholic activists were convicted under Article 88 of Vietnam’s Criminal Code, a vague and overly broad provision that is often abused by the authorities to prevent ‘propaganda against the state’ and suppress freedom of expression.  Continue reading

Việt Nam: Tuần lễ đen của tự do ngôn luận

Ngày 27/9/2012 – Trong một chiến dịch không ngừng nghỉ trừng phạt tự do ngôn luận, sáu nhà hoạt động xã hội đã bị xử lý tù nặng nề tuần này sau các phiên tòa vội vã. Ba blogger bất đồng chính kiến ​​và ba nhà hoạt động Công giáo đã bị kết án theo quy định tại Điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, một điều khoản mơ hồ và quá rộng mà thường bị lạm dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn ‘tuyên truyền chống nhà nước và đàn áp tự do ngôn luận.  Continue reading