Tag Archives: Australia

Australian Ambassador Hugh Borrowman visits Buddhist Patriarch Thich Quang Do

QueMePARIS, 30 November 2012 (IBIB) – H.E. Hugh Borrowman, Australian Ambassador to Vietnam paid a visit on Thursday 29 November to the Unified Buddhist Church of Vietnam’s Supreme Patriarch Thich Quang Do, 84, at the Thanh Minh Zen Monastery in Ho Chi Minh City (Saigon) where the UBCV leader and prominent dissident has been under house arrest without charge since 2003.

In a phone conversation today with International Buddhist Information Bureau Director Vo Van Ai, Thich Quang Do said the Ambassador had stayed for over an hour and was very open and attentive. The UBCV leader took the opportunity of this rare visit from a top Australian diplomat to raise three important issues: the situation of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV), the question of democratization in Vietnam and the problem of the South China seas.

UBCV Patriarch Thich Quang Do with Australian Ambassador Hugh Borrowman outside the Thanh Minh Zen Monastery (Photo IBIB)
UBCV Patriarch Thich Quang Do with Australian Ambassador Hugh Borrowman outside the Thanh Minh Zen Monastery (Photo IBIB)

Regarding the UBCV, effectively (though not officially) banned in 1981 and supplanted by the State-sanctioned Vietnam Buddhist Sangha (VBS) controlled by the Communist Party’s Fatherland Front, Thich Quang Do described the religious discrimination suffered by the UBCV since the period of French colonial rule. Under Colonial Decree 10, only Roman Catholicism was recognized as a Church, whereas all other religions were reduced to the status of a mere “association”. This religious discrimination continued under the regime of Ngo Dinh Diem. It was only after the fall of the Diem regime in 1963 that the UBCV was able to hold a national congress and re-establish its legal religious identity. But the UBCV suffered its worst period of repression under Communism, said Thicg Quang Do, after the North Vietnamese took control of the South in 1975 and united Vietnam under communist rule. Since then, the UBCV has been systematically repressed, forbidden to conduct religious activities, open schools or launch humanitarian operations for the poor and needy. “The authorities are seeking every pretext to disband the UBCV. When they find one, they will not hesitate to suppress us”, he said.  Continue reading

Đại sứ Úc Đại Lợi đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

QueMePARIS, ngày 30.11.2012 (PTTPGQT) – Sáng hôm qua, thứ năm 29.11.2012, ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc Đại Lợi từ Hà Nội vào Saigon đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Qua cuộc điện đàm sáng nay với ông Võ Văn Ái, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cho biết cuộc gặp gỡ thân tình và cởi mở trong vòng một giờ 15 phút. Ông Đại sứ cùng với hai nhân viên Tòa Đại sứ đến Thanh Minh Thiền Viện lúc 9 giờ sáng thứ năm.

Đức Tăng Thống đã trình bày ba vấn đề nghiêm trọng với ông Đại sứ Úc.

Trước hết là tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống (GHPGVNTN) bị kỳ thị và đàn áp suốt 37 năm qua dưới chế độ độc tài Cộng sản. Đức Tăng Thống cho biết từ ngày thoát ly thời kỳ Pháp thuộc cho tới nay, Giáo hội luôn bị Dụ số 10 dưới thời thuộc Pháp đeo đẳng không dứt và đè nặng lên mọi sinh hoạt. Phật giáo không được xem như một giáo hội, vì bị bó buộc hoạt động trong khuôn khổ hội đoàn hay hiệp hội. Pháp nạn lớn nhất của Giáo hội xẩy ra từ năm 1975, từ khi Cộng sản Bắc Việt toàn thắng miền Nam.

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đại sứ Úc Đại Lợi, Hugh Borrowman trước Thanh Minh Thiền Viện - Hình PTTPGQT
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đại sứ Úc Đại Lợi, Hugh Borrowman trước Thanh Minh Thiền Viện – Hình PTTPGQT

Tất cả những cơ sở tôn giáo, giáo dục, văn hóa, y tế, đại học của GHPGVNTN bị nhà cầm quyền Cộng sản tịch thu. Tuy không có văn kiện nhà nước giải tán GHPGVNTN, nhưng Giáo hội không được tự do sinh hoạt tín ngưỡng. Vì GHPGVNTN không chịu khuất phục những bất công do Cộng sản áp đặt. Hiện nay công cuộc hoạt động rất khó khăn. Những ai công khai là thành viên của GHPGVNTN tất không thể thuyết pháp, truyền đạo hay thực hiện các công tác giáo dục, văn hóa, y tế. Trong khi đó, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng và rất cần đến sự đóng góp chia sẻ của Giáo hội.  Continue reading

Bloggers’ imprisonment a dark point for Vietnam human rights: Boswell

25-September-2012  – Queensland Senator Ron Boswell today condemned the imprisonment of three prominent anti-government bloggers by the Socialist Republic of Vietnam, joining a growing chorus of human rights advocates around the world.

On Monday, three Vietnamese bloggers – Phan Thanh Hai, Ta Phong Tan and Nguyen Van Hai – were found guilty of spreading anti-government propaganda and jailed at a closed trial in Ho Chi Minh City that lasted less than six hours,” Senator Boswell said.  Continue reading

Thượng nghị sĩ Úc Ron Boswell: Việc bỏ tù các bloggers là một vết đen cho nhân quyền Việt Nam

Ngày 25/9/2012 – Thượng nghị sĩ Ron Boswell (Queensland, Úc) đã lên án việc nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bỏ tù ba blogger có tiếng trong việc chống đối chính quyền, ba bloggers này đã hưởng ứng phong trào bảo vệ nhân quyền đang lớn mạnh trên khắp thế giới.

Hôm thứ Hai (24/9), ba blogger Việt Nam – Phan Thanh Hải, Tạ Phong TầnNguyễn Văn Hải – đã bị cho là phạm tội tuyên truyền chống chính phủ và bị tống giam tại một phiên tòa kín kéo dài chưa đến sáu tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng nghị sĩ Boswell nói: Continue reading