Tag Archives: Foreign Policy

Unsung Heroes

BY TOM MALINOWSKI | OCTOBER 3, 2012 – Some of the world’s bravest dissidents are pursuing their fight against injustice with little attention from the outside world. But that doesn’t mean they aren’t worth knowing about. Here’s a list of remarkable people who rarely make it into the headlines.

Nguyen Huu Cau, Vietnam

Poet and anti-corruption campaigner Nguyen Huu Cau, 65, has served a total of 34 years in prison since 1975 — the first time from 1975-1980 in a re-education camp; the second time from 1982 till the present for exposing corruption by local authorities.  Continue reading

Những anh hùng không được ca ngợi

Ngày 3/10/2012, TOM MALINOWSKI – Một số nhà bất đồng chính kiến ​​dũng cảm nhất của thế giới đang theo đuổi cuộc chiến của họ chống lại bất công với sự chú ý ít ỏi từ thế giới bên ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đáng được biết đến. Đây là danh sách của những người phi thường mà lại hiếm khi xuất hiện ở các tiêu đề của giới truyền thông.

Nguyễn Hữu Cầu, Việt Nam

Nhà thơ và nhà vận động chống tham nhũng Nguyễn Hữu Cầu, 65 tuổi, đã phục vụ tổng cộng 34 năm tù kể từ năm 1975 – lần đầu tiên từ 1975-1980 trong một trại cải tạo, lần thứ hai từ năm 1982 cho đến hiện tại vì phanh phui một vụ việc tham nhũng của chính quyền địa phương.  Continue reading