Tag Archives: NGOs

NGO COALITION, INCLUDING RWB, URGES UN TO PRESS FOR JAILED BLOGGER’S RELEASE

rsf_world_day_v_cyber_censorship_large_2013

lqqPUBLISHED ON WEDNESDAY 13 MARCH 2013 –

Read the special report on Internet surveillance in Vietnam

Vietnam is on the Reporters Without Borders list of “Enemies of the Internet” and is now the world’s third biggest prison for bloggers and cyber-dissidents, after China and Oman.


JOINT PRESS RELEASE – 13 March 2013

Today, a broad coalition of human rights organisations has called for UN free speech and human rights watchdogs to intervene and secure the immediate release of Vietnamese blogger and human rights activist Le Quoc Quan.

Le Quoc Quan has been held in solitary detention by the Vietnamese authorities since his arrest on 27 December 2012 on trumped up allegations of tax evasion. He has been allowed to see his lawyer only twice and has been refused any access to his family.

Le Quoc Quan has long been on the radar of the Vietnamese authorities for his human rights work. As a lawyer, he represented many victims of human rights violations, but was disbarred in 2007 on suspicion of engaging in “activities to overthrow the regime”. Despite such threats, he continued with his human rights advocacy and as a result he has been arrested several times since. In August 2012, he was hospitalised after being severely beaten near his home by unknown assailants. The assault has not been investigated. Continue reading

Liên minh các tổ chức phi chính phủ, bao gồm RSF, kêu gọi LHQ làm áp lực VN thả blogger bị cầm tù Lê Quốc Quân

rsf_world_day_v_cyber_censorship_large_2013

Bản dịch của Defend the Defenders

Đọc báo cáo đặc biệt về giám sát Internet ở Việt Nam

Việt Nam nằm trong danh sách “Kẻ thù của Internet” của RSF và hiện đang là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới cho các blogger và những người bất đồng chính kiến online, sau Trung Quốc và Oman.

============

lqqTHÔNG CÁO BÁO CHÍ – 13 tháng 3 năm 2013

Hôm nay, một liên minh rộng lớn của các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi các tổ chức giám sát của Liên Hợp Quốc về tự cho bày tỏ và các quyền con người hãy can thiệp và bảo đảm thả ngay lập tức blogger và người bảo vệ nhân quyền Lê Quốc Quân.

Lê Quốc Quân đã bị kiên giam trong tù kể từ khi ông bị bắt vào ngày 27 Tháng 12 năm 2012 về những cáo buộc trốn thuế. Ông đã được phép gặp luật sư của ông chỉ có hai lần và đã bị từ chối gặp gia đình ông.

Lê Quốc Quân từ lâu đã bị nhà chức trách Việt Nam đặt tầm ngắm vì công việc nhân quyền của ông. Là một luật sư, ông biện hộ cho nhiều nạn nhân của vi phạm nhân quyền, nhưng đã bị trục xuất ra khỏi luật sư đoàn trong năm 2007 vì nghi ngờ tham gia “hoạt động lật đổ chế độ”. Bất chấp những mối đe dọa như vậy, ông tiếp tục vận động nhân quyền và kết quả là ông đã bị bắt nhiều lần kể từ đó. Trong tháng 8 năm 2012, ông đã phải nhập viện sau khi bị đánh đập dã man gần nhà của mình bởi những kẻ tấn công không xác định. Vụ tấn công đã không được điều tra. Continue reading

Civil Society Denounces Adoption of Flawed ASEAN Human Rights Declaration

Last Update 20 November 2012 – AHRD falls far below international standards

Disregarding the deep concerns expressed by senior United Nations officials, human rights experts and hundreds of civil society and grassroots organisations at the national, regional and international levels, ASEAN leaders nonetheless adopted yesterday an “ASEAN Human Rights Declaration” that undermines, rather than affirms, international human rights law and standards. The document is a declaration of government powers disguised as a declaration of human rights.  Continue reading

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam ký chung với 55 Xã hội dân sự quốc tế bác bỏ bản Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền của ASEAN

2012-11-19 | Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam | Quê Mẹ 

PARIS, 19.11.2012 (Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam) – Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights) và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam (Quê Me : Action for Democracy in Vietnam) là hai trong 55 tổ chức Xã hội dân sự quốc tế ký tên chung bác bỏ bản Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền của ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) do mười quốc gia thông qua hôm chủ nhật 18.11.2012 tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 ở Nam Vang, Cam Bốt (xin xem toàn văn dưới đây).  Continue reading

Strongly opposed the Vietnam authorities to run for the UN Human Rights Council

Since ruling so far, the Vietnam authorities constantly persecuted those who dissent, appropriating land farmers, suppressing of land petitioners, curbing intellectual class. Vietnam becomes the prison of those who dare to criticize the government and demand fundamental freedoms. Continue reading

CỰC LỰC PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN VN ỨNG CỬ vào HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ

Kể từ khi cầm quyền đến nay, chính quyền Việt Nam không ngừng bách hại những người bất đồng chính kiến, chiếm đoạt ruộng đất nông dân, đàn áp dân oan, kềm kẹp tầng lớp trí thức. Việt Nam trở thành nhà tù của những ai dám lên tiếng chỉ trích chính phủ và đòi các quyền tự do căn bản.  Continue reading

The Assembly of Delegates of PEN International, meeting at its 78th World Congress in Geongju, Korea, 9th to 15th September 2012

Resolution on Vietnam submitted by Suisse Romand PEN Centre and seconded by Swiss German PEN Centre and Swiss Italian and Reto-Romansh PEN Centre
VIETNAM: Vietnam remains of great concern: It continues to suppress the right to freedom of expression and opinion, through application of liberticidal articles of its Penal Code, in particular, Article 88 ‘’Propaganda against the State’’ providing sentences of up to 20 years in prison and Article 258 ‘‘Abusing democratic freedoms to infringe upon the State interests’’, up to 7 years in prison. Print and audiovisual media, Internet and publishing houses are under strict State control and subject to severe censorship.  Continue reading