Tag Archives: OMCT

Three international NGOs protest legal harassment of Buddhist Youth leader Le Cong Cau

FIDH-OMCT-VCHR2013-03-23 | FIDH, OMCT & VCHR | Vietnam Committee on Human Rights

Attn: President Truong Tan Sang, Prime Minister Nguyen Tan Dung and Communist Party Secretary-General Nguyen Phu Trong
Paris-Geneva, March 22, 2013
Re: Concerns over risks of prosecution of Buddhist Youth leader and human rights defender Le Cong Cau in Vietnam

Excellencies,

The Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call for the end of the judicial harassment of Buddhist Youth leader and human rights defender Le Cong Cau, Head of the Unified Buddhist Church of Vietnam’s (UBCV) Buddhist Youth Movement Commission and an active coordinator of UBCV activities, including on human rights issues, in the central province of Thua Thien-Hue.

Mr. Le Cong Cau has been threatened with prosecution by the police after his articles criticising the policies of the State authorities for violations of freedom of religion, its management of territorial disputes with China were posted on the Internet. He is accused of violating Article 87 of the Vietnamese Criminal Code on “undermining the unity policy” and Article 88 on “circulating anti-state propaganda”. These offences carry prison sentences of up to fifteen and twenty years. Continue reading

Ba Tổ chức Nhân quyền Quốc tế viết thư gửi Nhà cầm quyền Hà Nội về vụ sách nhiễu pháp lý Ông Lê Công Cầu

FIDH-OMCT-VCHR2013-03-23 | | PTTPGQT – THƯ CHUNG

Kính gửi Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch CHXHCNVN, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN
Paris – Genève, ngày 22.3.2013
V/v Quan ngại về nguy cơ xử án Lãnh đạo Gia Đình Phật tử Việt Nam và Nhà đấu tranh Bảo vệ Nhân quyền Lê Công Cầu

Thưa qúy Ngài,

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR, Vietnam Committee on Human Rights), Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH, International Federation for Human Rights) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT, World Organisation Against Torture), kêu gọi chấm dứt việc sách nhiễu pháp lý đối với nhà Lãnh đạo Gia Đình Phật tử Việt Nam mà cũng là nhà đấu tranh Bảo vệ Nhân quyền Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), là người điều hợp năng nổ các sinh hoạt của GHPGVNTN, kể cả vấn đề nhân quyền tại Thừa Thiên – Huế.

Ông Lê Công Cầu bị công an hăm dọa xử án vì một loạt bài viết đưa lên Internet phê bình các chính sách của nhà cầm quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo, cùng những xử lý nhu nhược trong cuộc tranh cãi lãnh thổ với Trung quốc. Ông Cầu bị kết án theo điều 87 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về “phá hoại chính sách đoàn kết”, và điều 88 “tuyên truyền chống Nhà nước”. Những điều có thể đưa tới án tù từ 15 đến 20 năm.

Hôm 12.3.2013, ông Lê Công Cầu nhận được Giấy Mời của công an đến “làm việc” tại Phường Trường An lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Trong hai ngày rưởi (từ 13 đến 15.3.2013) ông bị thẩm vấn liên tục. Trước khi thả ông về hôm 15.3, công an tuyên bố họ có “đủ tư liệu để qui kết ông phạm vào hai tội theo điều 87 và 88 của Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Continue reading

JOINT OPEN LETTER The Observatory & Vietnam Committee on Human Rights

2013-01-30 | The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders & Vietnam Committee on Human Rights | Vietnam Committee on Human Rights

Attn: President Truong Tan Sang, Prime Minister Nguyen Tan Dung and Communist Party Secretary-General Nguyen Phu Trong

January 30, 2013

Re: Arbitrary internment of Le Anh Hung in “Social Support Centre No 2” Ung Hoa, Hanoi, January 24, 2013

Your Excellencies,

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), together with the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), wish to draw your attention to the internment of blogger Le Anh Hung, engaged in the promotion of freedom of expression, good governance and democratic reforms.  Continue reading

Ba Tổ chức Nhân quyền Quốc tếviết thư gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng và Tổng Bí thư Đảng về vụ bắt cóc Lê Anh Hùng đưa vào Trại Tâm thần

THƯ CHUNG

Kính gửi Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch CHXHCNVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN

Ngày 30.1.2013

V/v Bắt giam trái phép Lê Anh Hùng đưa vào Trung tâm Bảo vệ Xã hội số 2 ở Ứng Hòa, Hà Nội

Thưa qúy Ngài,

Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders), là tổ chức liên đới với Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH, International Federation for Human Rights) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT, World Organisation Against Torture), cùng chung với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights) xin được lưu ý quý ngài về việc giam nhốt Blogger Lê Anh Hùng, mà hoạt động của ông nhằm thăng tiến tự do ngôn luận, quản lý tốt quốc gia và cải tiến dân chủ.
Continue reading

Viet Nam: Arbitrary detention of Mr. Le Quoc Quan

URGENT APPEAL – THE OBSERVATORY

fidh_omctVNM 001 / 0113 / OBS 001

Incommunicado detention /

Judicial harassment

Viet Nam

January 4, 2013

 

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), requests your urgent intervention in the following situation in Viet Nam.

Brief description of the situation:

The Observatory has been informed by the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) about the arbitrary detention of Mr. Le Quoc Quan, a human rights lawyer and blogger.

According to the information received, on December 27, 2012, Mr. Le Quoc Quan was arrested by the police in Hanoi while dropping off his daughter at school. The police also searched his office and home and confiscated some documents. They apparently read out a warrant, but did not give it to Mr. Le Quoc Quan’s family. The police told his family that he would be charged under Article 161 of the Criminal Code, which relates to tax evasion. If condemned, he risks three years in prison and a heavy fine.

Mr. Le Quoc Quan, who began a hunger strike Continue reading

Việt Nam: bắt giam tùy tiện Lê Quốc Quân

LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP – ĐÀI QUAN SÁT

fidh_omct

VNM 001/0113 / OBS 001 Biệt giam giam giữ / Tư pháp quấy rối Việt Nam Ngày 4 tháng 1 năm 2013

Đài Quan Sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức kết hợp giữa Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) yêu cầu sự can thiệp khẩn cấp của bạn trong tình hình sau đây ở Việt Nam.

Mô tả tóm tắt tình trạng: Đài Quan Sát đã được thông báo của Ủy ban Việt Nam về Nhân quyền (VCHR) về việc bắt giam tùy tiện ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và blogger. Theo thông tin nhận được, vào ngày 27 tháng 12 2012, ông Lê Quốc Quân đã bị công an bắt tại Hà Nội trong khi đưa con gái của mình đi học. Công an cũng đã tìm kiếm văn phòng và nhà của ông và đã tịch thu một số tài liệu. Rõ ràng họ có đọc một lệnh, nhưng lại không đưa lệnh đó cho gia đình ông Lê Quốc Quân. Công an nói với gia đình của ông Quân rằng ông có thể sẽ bị truy tố theo Điều 161 Bộ luật Hình Sự, liên quan đến hành vi trốn thuế. Nếu bị kết án, ông có nguy cơ lãnh án ba năm tù và phạt một khoản tiền lớn. Continue reading

Viet Nam: Trial against three pro-democracy bloggers to open on September 24

Bangkok-Paris-Geneva, September 21, 2012. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), together with the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), are deeply concerned at the judicial action against three pro-democracy bloggers. The trial against Mr. Nguyen Van Hai (aka Dieu Cay), Mr. Phan Thanh Hai and Ms. Ta Phong Tan before the Ho Chi Minh City People’s Court is due to start on September 24, 2012, after several postponements.  Continue reading