Tag Archives: Rushford Report

How (Not) to Become a U.S. Ambassador

The Rushford report
posted by on April 15, 2013

There are two paths that aspiring American ambassadors traditionally take to persuade the president of the United States to nominate them for that honor. First, there is the classic, merit-based path where senior U.S. foreign service officers with distinguished diplomatic backgrounds are quietly-and-carefully vetted in the higher echelons of the State Department. Those who survive the scrutiny by their peers have their names forwarded to the White House to get the formal — usually routine — presidential approval. The second route, the political one, is (sometimes scandalously) reserved for famous personalities, presidential cronies, and major contributors of campaign cash who buy their ambassadorships. But now comes the U.S. consul general in Ho Chi Minh City, a Vietnamese-American foreign service officer named An Le, with a novel third way: an oh-so-Asian way.

Le wants to become the next U.S. ambassador to Vietnam. Toward that end, the consul general has been working behind the scenes since at least last July with a network of Vietnamese-American allies, some of whom have political and business connections in both Washington and Hanoi. Although Le has urged his supporters to try to drum up congressional support, the main target of the lobbying campaign is the man who would make the nomination: President Barack Obama. Continue reading

LÀM THẾ NÀO ĐỂ (KHÔNG) TRỞ THÀNH MỘT ĐẠI SỨ MỸ?

The Rushford report

rushphotoBản dịch của Lê Thiên Hà
(Defend the Defenders)

ngày 15/4/2013.

Có hai cách mà các đại sứ Mỹ nhiều tham vọng vẫn tiến hành hòng thuyết phục tổng thống Mỹ bổ nhiệm mình vào vị trí đầy vinh dự đó. Đầu tiên là cách cổ điển, dựa trên tài năng, qua đó các quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ với lý lịch ngoại giao nổi bật được thẩm tra thầm lặng và cẩn thận trong nhóm chóp bu của Bộ Ngoại giao. Những ai vượt qua sự soi xét của các đồng nghiệp sẽ lọt vào danh sách chuyển sang Nhà Trắng để tổng thống phê chuẩn chính thức, thường chỉ mang tính chất thủ tục. Cách thứ hai, mang tính chất chính trị, được (đôi khi diễn ra đầy tai tiếng) dành cho những nhân vật nổi tiếng, các chiến hữu của tổng thống, và các nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử đã bỏ tiền cho chiếc ghế đại sứ. Song bây giờ lại xuất hiện thêm nhân vật Tổng Lãnh sự Mỹ tại Tp HCM, quan chức ngoại giao người Mỹ gốc Việt là Lê Thành Ân, với phương thức thứ ba đầy mới mẻ: một phương thức rất-Á-Châu.

Lê Thành Ân muốn trở thành đại sứ kế tiếp của Mỹ tại Việt Nam. Để phục vụ cho mục đích đó, vị tổng lãnh sự vẫn đang làm việc sau hậu trường ít nhất là từ tháng Bảy năm ngoái với một mạng lưới đồng minh người Mỹ gốc Việt, một số trong đó có các mối quan hệ chính trị và kinh tế ở cả Washington lẫn Hà Nội. Mặc dù Lê Thành Ân đã hối thúc những người ủng hộ tìm kiếm sự hậu thuẫn của Quốc hội, song mục tiêu chính của chiến dịch vận động vẫn là người đề cử: Tổng thống Barack Obama. Continue reading