Tag Archives: Salem-News

A Vietnamese attorney who works in human rights activism needs real, sincere protection from Vietnam’s government.

To the attention ofMrs. Margaret Sekaggya 
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders,
c/o: Office of the High Commissioner for Human Rights – Palais Wilson
United Nations Office at Geneva, CH 1211 Geneva 10, Switzerland

Re: Vietnam: Attack on human rights lawyer Mr Le Quoc Quan

Dear Mrs. Margaret Sekaggya,

I am William Nicholas Gomes, Human Rights Ambassador for Salem-News.com. I am writing to voice my deep concern regarding the attack on human rights lawyer Mr Le Quoc Quan that I have been informed by Front Line Defenders.  Continue reading

Một luật sư bảo vệ nhân quyền VN cần sự bảo vệ chân thật từ chính phủ VN

Kính gửi: Bà Margaret Sekaggya
Đặc phái viên LHQ về Người bảo vệ Nhân quyền,

Đồng kính gửi: Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ – Palais Wilson, United Nations Office at Geneva, CH 1211 Geneva 10, Switzerland

Về việc: Việt Nam: hành hung luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân

Tôi là William Nicholas Gomes, đặc trách Nhân quyền cho Salem-News.com. Tôi viết thư này để nói lên mối quan tâm sâu sắc về vụ hành hung luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân mà tôi có được thông tin bỡi Front Line Defenders (FLD).  Continue reading