Tag Archives: Strategic Review

Race to the bottom: Burma and Vietnam head in opposite directions on human rights

Published in:  Strategic Review Phil_Robertson
NOVEMBER 7, 2012 – Phil Robertson is deputy director of the Asia Division at Human Rights Watch.

When Prime Minister Nguyen Van Dung visited Myanmar in April 2010, he told top government leaders that Vietnam supported the country’s “road map” to democratization. Later, he said from the chair at the conclusion of the 16th annual ASEAN Summit in Hanoi that forthcoming “elections should be free and democratic with the participation of all parties” in Myanmar. It was a truly stunning statement, coming from the leader of a one-party government in which the ruling Communist Party of Vietnam enjoys a Constitutional role as “the force assuming leadership of the State and society” and the government strictly controls elections.

But his remarks passed without much comment since stranger, more hypocritical things have been said in the halls and meeting rooms of ASEAN over the years. Most observers assumed Vietnam was again simply functioning as the leader of ASEAN’s so-called CLMV bloc (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) of strictly authoritarian states, continuing its efforts to mitigate criticisms and push back on economic sanctions directed at Myanmar by ASEAN dialogue partners like Australia, Canada, the US and the EU. Little more than six months later, on Nov. 7, 2010, Myanmar held an election to choose members of a parliament where 25 percent of the seats are reserved for the armed forces. The polls were neither free nor fair and were characterized by vote tampering that ensured an overwhelming victory by the military backed Union Solidarity and Development Party.  Continue reading

Cuộc đua về bét: Myanmar và Việt Nam đi ngược chiều nhau về vấn đề nhân quyền

Phil_RobertsonNgày 7/11/2012, Phil Robertson (Phó Giám đốc Ban Á Châu của HRW) – Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Myanmar hồi tháng Tư năm 2010, ông khẳng định với các nhà lãnh đạo hàng đầu rằng Việt Nam ủng hộ “lộ trình” dân chủ hóa của quốc gia này. Sau đó, ông phát biểu từ ghế chủ tịch đoàn trong lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh thường niên ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội rằng cuộc bầu cử sắp tới ở Myanmar cần diễn ra một cách “tự do và dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái.” Lời phát biểu đó thật sự ấn tượng, nhất là từ miệng nhà lãnh đạo một chính phủ độc đảng, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được Hiến pháp quy định rõ vai trò “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội,” và chính quyền kiểm soát chặt chẽ mọi cuộc bầu cử.

Nhưng lời phát biểu trên của ông Dũng không gây được nhiều chú ý, vì nhiều sự lạ đời và đạo đức giả hơn thế từng được tuyên bố tại các hành lang cũng như trong các phòng họp của ASEAN nhiều năm qua. Đa số các quan sát viên cho rằng Việt Nam chỉ đơn giản là lại hành xử với vai trò lãnh đạo một nhóm trong ASEAN, được gọi là CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) đều có chính quyền độc đoán hà khắc, luôn cùng nhau cố gắng hạn chế những ý kiến chỉ trích và tìm cách gỡ bỏ rào cản kinh tế của các đối tác đối thoại của ASEAN, như Úc, Canada, Mỹ và Liên minh Châu Âu nhằm vào Myanmar.  Continue reading