Tag Archives: The Economist

The next secretary of state – Hey John Kerry, free Le Quoc Quan

economicDec 28th 2012, 22:30 by M.S. – HOW important is it that America have a terrific secretary of state? I don’t really know. Put it this way: think about any course of action America itself has pursued over the past 50 years. Now, if you were to list the top ten reasons why America decided to pursue that course of action, would the diplomatic efforts of any foreign country be on that list? In a couple of instances, maybe. But not very VIET NAM-SEN. KERRY W/VIET KIDSoften. Now, reverse the polarity. That’s why I’m sceptical that the quality of American diplomacy has often had a major influence on what other countries decide to do. Blustering, alienating incompetence may earn you unnecessary antagonism, but whether your diplomacy is superb or just mediocre, it doesn’t seem likely you’ll be able to persuade other countries to radically change their mind about major policies like, oh, pursuing nuclear-weapons capability.  Continue reading

Vị ngoại trưởng kế tiếp của Mỹ: Này ông John Kerry, hãy trả tự do cho Lê Quốc Quân

economic28-12-2012 – Sẽ quan trọng tới mức nào nếu nước Mỹ có một vị ngoại trưởng xuất sắc? Tôi quả thật không biết. Nói như thế này đi: Hãy thử nghĩ về bất cứ một sự nghiệp nào mà chính nước Mỹ đã theo đuổi trong 50 năm qua. Nào, nếu bạn lên danh sách 10 nguyên nhân hàng đầu khiến Mỹ quyết định theo đuổi cái sự nghiệp đó, thì liệu các nỗ lực ngoại giao của bất kỳ một quốc gia nào khác có được đưa vào danh sách nguyên nhân ấy không? Trong một số trường hợp, có lẽ có. Nhưng không thường xuyên. VIET NAM-SEN. KERRY W/VIET KIDSBây giờ, bạn hãy đảo lại hai cực ấy. Đấy là lý do vì sao mà tôi rất hoài nghi về chất lượng hoạt động ngoại giao của Mỹ, tôi không tin rằng nó luôn có ảnh hưởng lớn đối với những gì các nước khác quyết định làm. Sự bất tài, khoác lác và đáng ghét, có thể khiến bạn chuốc lấy sự thù địch một cách không cần thiết, nhưng cho dù chính sách ngoại giao của bạn là xuất sắc hay kém cỏi, thì có lẽ cũng không chắc là bạn sẽ thuyết phục được các quốc gia khác nhanh chóng thay đổi quyết định của họ về các chính sách lớn, ví dụ như là chính sách theo đuổi phát triển năng lực hạt nhân.  Continue reading