Tag Archives: US

Press Releases: Remarks on the Release of the Country Reports on Human Rights Practices for 2012

USdept of state

Special Briefing

Uzra Zeya – Acting Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor

Washington, DC – April 19, 2013

MS. ZEYA: Thank you very much, Mr. Secretary. I’d like to say a few words about how we use the Annual Human Rights Reports to inform our diplomacy around the world and give you a quick overview of some of the major developments they describe over the past year, then I’d be happy to take your questions. Continue reading

HOA KỲ KÊU GỌI VIỆT NAM THẢ LS. LÊ QUỐC QUÂN và TS. CÙ HUY HÀ VŨ (*)

USdept of state

Bản dịch của Huỳnh Thục Vy (Defend the Defenders)

Phát biểu về Báo cáo tình hình Nhân quyền các nước năm 2012 – Họp báo đặc biệt.

Uzra Zeya Quyền Trợ lý Thư ký Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động

Washington, DC – Ngày 19/4/2013

Ms. ZEYA: Xin cám ơn  ngài Ngoại trưởng rất nhiều. Tôi muốn nói vài lời về cách chúng ta sử dụng Bản báo cáo Nhân quyền hằng năm để thông tin cho các cơ quan Ngoại giao trên khắp thế giới của chúng ta và giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về một số những diễn biến chủ yếu trong năm qua, mà bản báo cáo đã mô tả, rồi tôi sẽ hân hạnh lắng nghe những câu hỏi từ các bạn. Continue reading

US Country Reports on Human Rights Practices for 2012 – Vietnam

USdept of state

EXECUTIVE SUMMARYShare

The Socialist Republic of Vietnam is an authoritarian state ruled by a single party, the Communist Party of Vietnam (CPV), led by General Secretary Nguyen Phu Trong, Prime Minister Nguyen Tan Dung, and President Truong Tan Sang. The most recent National Assembly elections, held in May 2011, were neither free nor fair. Security forces reported to civilian authorities.

The most significant human rights problems in the country continued to be severe government restrictions on citizens’ political rights, particularly their right to change their government; increased measures to limit citizens’ civil liberties; and corruption in the judicial system and police. Continue reading

U.S. Embassy Hanoi Statement on 17th U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue

us emb

April 17, 2013 – Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor Dan Baer, along with an interagency delegation that included a White House representative, participated April 12 in the 17th bilateral human rights dialogue with Vietnam.  The dialogue covered a number of areas, including freedom of expression, religious freedom, prisoners of concern, rule of law, labor rights, and freedom of information , including for members of the media and online.  During his meetings with government officials, Deputy Assistant Secretary (DAS) Baer stressed that progress on human rights would help Vietnam harness the potential of the internet, help fight the corrosive effects of corruption, and make Vietnam more appealing as a destination for global trade and investment.  The United States, he said, wants a strong partnership with a strong Vietnam, and that is why we care about the many issues that Vietnamese people themselves are raising and debating.  DAS Baer pressed the government on the need to see demonstrable and concrete progress on human rights issues. Continue reading

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam lần thứ 17

us emb

Ngày 18/4/2013 – Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Dan Baer, cùng một phái đoàn liên ngành trong đó có một đại diện Nhà Trắng, đã tham gia cuộc đối thoại nhân quyền song phương thứ 17 với Việt Nam diễn ra ngày 12/4. Cuộc đối thoại đã bàn về một số lĩnh vực bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm, pháp quyền, quyền lao động, và tự do thông tin, liên quan đến các phương tiện truyền thông và trực tuyến. Trong các cuộc gặp với các quan chức chính phủ Việt Nam, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam khai thác được tiềm năng của Internet, giúp chống lại các tác động xói mòn của tham nhũng, và làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Ông cho hay Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với một nước Việt Nam vững mạnh, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ quan tâm đến những vấn đề mà chính nhiều người dân Việt Nam đang nêu ra và tranh luận. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer Baer hối thúc chính phủ Việt Nam cần phải cho thấy tiến bộ rõ ràng và cụ thể về vấn đề nhân quyền. Continue reading

US upset Vietnam dissidents blocked from meeting

USdept of state

Patrick Ventrell – Acting Deputy Spokesperson
Daily Press Briefing, Washington, DC – April 15, 2013

VIETNAM: Human Rights Dialogue / Activists Prevented from Meeting DAS Baer

QUESTION: Vietnam?

MR. VENTRELL: Yeah.

QUESTION: You had a statement last week about the U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue that took place in Hanoi on Friday. Apparently, two people who were invited to that meeting were prevented from attending, Pham Hong Son and Nguyen Van Dai. Are you aware of that, and have you raised that issue with the Vietnamese Government?

MR. VENTRELL: We are aware, and we have. Just to give you a little context, as you mentioned, the U.S. and Vietnam held a candid and constructive human rights dialogue on April 12th. The April 12th dialogue with Vietnam covered a number of issues, including religious freedom, rule of law, prisoners of concern, labor rights, and freedom of expression.

Deputy Assistant Secretary Dan Baer was able to meet with Father Ly in prison, but we are troubled that Vietnamese authorities reportedly prevented activists Nguyen Van Dai and Pham Hong Son from meeting with DAS Bear as planned. So this really underscores the need for Vietnam to make continued progress to comply with its international human rights obligations and commitments. Continue reading

Hoa Kỳ giận dữ Việt Nam ngăn cản cuộc họp mặt với các nhà bất đồng chính kiến

USdept of state

Bản dịch của Le Anh Hung (Defend the Defenders)

Quyền Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell  trả lời phỏng vấn báo chí.

Washington DC, ngày 15/4/2013.

Việt Nam: Đối thoại nhân quyền/Các nhà hoạt động bị ngăn cản họp mặt

HỎI: Tuần trước ông đã tuyên bố về cuộc Đối thoại Nhân quyền Mỹ – Việt diễn ra vào ngày thứ Sáu tại Hà Nội. Rõ ràng, hai người được mời tới cuộc gặp hôm đó là Phạm Hồng Sơn Nguyễn Văn Đài đã bị ngăn cản. Ông có biết điều này không, và ông đã nêu vấn đề với Chính phủ Việt Nam chưa?

VENTRELL: Chúng tôi biết và chúng tôi cũng đã nêu vấn đề với Chính phủ Việt Nam. Xin thông báo với quý vị một ít thông tin về việc đó, như quý vị đã đề cập, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có cuộc đối thoại nhân quyền thẳng thắn và xây dựng vào ngày 12/4. Cuộc đối thoại bao hàm một loạt chủ đề, bao gồm tự do tôn giáo, pháp quyền, tù nhân lương tâm, quyền lợi của người lao động, và tự do ngôn luận.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Dan Baer đã gặp Cha Nguyễn Văn Lý trong tù, song chúng tôi phiền lòng trước việc nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn cản các nhà hoạt động Nguyễn Văn ĐàiPhạm Hồng Sơn gặp gỡ Phó trợ lý Dan Baer như kế hoạch đã định. Vì thế, điều này thực sự cho thấy Việt Nam cần tiếp tục tiến bộ để đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về nhân quyền của mình. Continue reading