Tag Archives: USCIRF

Press Release: USCIRF’s 2013 Annual Report on the State of International Religious Freedom Identifies World’s Worst Violators, April 30, 2013

USCIRF

Washington, D.C. — The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), an independent federal advisory body created by the International Religious Freedom Act (IRFA) to monitor religious freedom abuses abroad, today released its 2013 Annual Report.  The Report highlights the status of religious freedom globally and identifies those governments that are the most egregious violators. Continue reading

USCIRF đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Tiến sĩ Scott Flipse, chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.

Tiến sĩ Scott Flipse, chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.

Hoài Hương-VOA – Hôm 30/4, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (gọi tắt là USCIRF) công bố phúc trình thường niên, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam và 6 nước khác, vào danh sách các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concerns, gọi tắt là CPC).

Phúc trình năm 2013 của Ủy hội Tự Do Tôn giáo Quốc Tế nêu lên lý do của đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC: Continue reading