Tag Archives: VN authorities

Việt Nam phản đối Báo cáo Nhân quyền của Mỹ

luonngthanhnghiTrà Mi (VOA), thứ hai, 22/04/2013 – Hà Nội một lần nữa phản bác đánh giá của Hoa Kỳ rằng những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đang ngày càng tồi tệ hơn.

Phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng nhân quyền các nước trên thế giới công bố ngày 19/4 lưu ý đến tình trạng kiểm duyệt internet chặt chẽ và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân tại Việt Nam.

Báo cáo nêu rõ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong năm qua tiếp tục tấn công những tiếng nói chỉ trích nhà nước, theo dõi, trừng phạt, bắt bớ và kết án những nhà bất đồng chính kiến, nhất là các blogger.

Hoa Kỳ chỉ trích việc chính phủ Hà Nội lạm dụng những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để tù đày những người có quan điểm trái với nhà nước. Continue reading

ADDENDUM: Responses of Viet Nam to Recommendations – 2009

bngvn
UPRViet Nam welcomes the interest taken by many countries and international organizations in its Universal Periodic Review (UPR). Viet Nam takes note of the constructive comments and recommendations made at the 5th Session of the Human Rights Council Working Group on 8th May 2009 which considered Viet Nam’s report. Having studied and thoroughly considered these comments and recommendations, Viet Nam wishes to make the following additional responses and comments:

1. Viet Nam attaches importance to the UPR mechanism and took the preparation of the review seriously. Viet Nam considers it not only an obligation as a UN Member State, but also an opportunity for institutions, organizations and representatives of the people from all social strata in Viet Nam to conduct a comprehensive and inter-disciplinary review of policies, laws and practices to ensure human rights in Viet Nam. Through the dialogue at the HRC Working Group session, Viet Nam has drawn valuable lessons on how to better ensure the rights of the people. Viet Nam’s country report was recognized by most participating countries as well-prepared and comprehensive, covering a wide range of issues, showing the commitment to protect human rights and promote international relations. Many praised Vietnam’s open and constructive approach, which truly enhanced the credibility and persuasiveness of its report. Continue reading

Phụ lục: Trả lời của Việt Nam về các khuyến nghị – 2009

bngvn

UPRChính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm của các nước, tổ chức quốc tế và những ý kiến bình luận, khuyến nghị mang tính xây dựng của các nước thành viên Liên Hợp quốc (LHQ) tại phiên họp thứ 5 của Nhóm làm việc về Cơ chế Kiểm điểm định kỳ (UPR) của Hội đồng Nhân quyền xem xét Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam ngày 08 tháng 05 năm 2009. Sau quá trình nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các ý kiến, bình luận và khuyến nghị, Chính phủ Việt Nam xin trả lời và có bình luận thêm liên quan đến một số vấn đề được nêu như sau:

1. Việt Nam coi trọng cơ chế UPR và nghiêm túc chuẩn bị báo cáo theo cơ chế này, coi đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên LHQ, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và đại diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam xem xét toàn diện, liên ngành, về chính sách, luật pháp và thực tiễn đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam. Cũng từ đó, và qua phiên đối thoại, Việt Nam đúc rút được những bài học kinh nghiệm tốt và thấy rõ hơn những thách thức để đề ra những giải pháp hiệu quả vì sự thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền của người dân. Báo cáo của Việt Nam đã được đa số các nước tham gia phiên đối thoại đánh giá là chuẩn bị công phu, toàn diện, có nội dung phong phú, thể hiện cam kết về đảm bảo quyền con người và hợp tác quốc tế; các nước cũng đánh giá cao cách đề cập xây dựng, cởi mở làm tăng tính thuyết phục trong báo cáo của Việt Nam. Continue reading

NATIONAL REPORT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM UNDER THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL – May 2009

UPRI. Methodology.

A. Drafting process.

1. This report is drafted in accordance with the guidelines of Resolution 5/1 dated 18 June 2007 of the Human Rights Council to review the implementation of human rights in the territory of Viet Nam. A drafting committee was established with the participation of institutions related to the protection, implementation and promotion of human rights, namely the Office of the Government, Ministry of Justice, Ministry of Public Security, Government Committee for Religious Affairs (under the Ministry of Home Affairs), Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Committee on the Advancement of Women, Ministry of Information and Communications, Ministry of Planning and Investment, Committee on Ethnic Minorities, People’s Supreme Court and Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign Affairs is the coordinating agency.

B. Consultation process.

2. In preparing the report, Viet Nam sent delegations abroad to study international experience in drafting the Universal Periodic Review (UPR) national report, and attended UN-organized training workshops and UPR sessions. Viet Nam also hosted seminars with the participation of United Nations experts and representatives from States that had been under review to introduce the UPR mechanism and experience in making reports. Continue reading

BÁO CÁO QUỐC GIA KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM – 5/2009

UPR

Báo cáo của VN – tháng 5/2009

I. Phương pháp soạn thảo Báo cáo Quốc gia.

A. Quy trình soạn thảo Báo cáo.

1. Báo cáo này được soạn thảo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 5/1 ngày 18/06/2007 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các quyền con người trên lãnh thổ Việt Nam. Ban soạn thảo đã được thành lập theo cơ chế Nhóm Công tác liên ngành với sự tham gia của các cơ quan liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các quyền con người: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ (thuộc Bộ Nội vụ), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc, Toà án Nhân dân Tối cao và Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối soạn thảo Báo cáo.

B. Tổ chức tham vấn ý kiến về Báo cáo.

2. Việt Nam đã cử nhiều đoàn đi học hỏi kinh nghiệm quốc tế về soạn thảo báo cáo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ (UPR) như tham dự Hội thảo tập huấn do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức và dự các phiên bảo vệ báo cáo UPR tại Hội đồng Nhân quyền; tổ chức các hội thảo trong nước có sự tham dự của chuyên gia LHQ và một số nước đã bảo vệ báo cáo nhằm giới thiệu về cơ chế UPR và kinh nghiệm làm báo cáo của các nước này. Continue reading