Tag Archives: Woodley&McGillivary

For Immediate Release: UN Petition filed on behalf of imprisoned Vietnamese labor organizers to obtain opinion that their ongoing detention violates international law

Washington, D.C (October 11) – Today, the law firm Woodley & McGillivary, in consultation with Freedom Now, submitted a petition to the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of imprisoned Vietnamese labor organizers Doan Huy Chuong, Do Thi Minh Hanh, and Nguyen Hoang Quoc Hung. The petition seeks a determination from the body of independent experts that the continued detention of Doan, Do, and Nguyen is arbitrary and a violation of international law. Continue reading

Phóng thích ngay lập tức: Thỉnh nguyện thư gởi Liên Hiệp Quốc kiện chính quyền VN cầm tù ba nhà tổ chức công đoàn lao động là vi phạm luật quốc tế

Washington, DC – Hôm nay (11/10/2012), với sự tư vấn của Freedom Now, công ty luật Woodley McGillivary thay mặt cho những nhà tổ chức công đoàn lao động của Việt Nam, Đoàn Huy ChươngĐỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, đã gửi một thỉnh nguyện thư đến Nhóm công tác giam giữ tùy tiện của LHQ: Thỉnh nguyện thư tìm kiếm một sự xác định từ các chuyên gia độc lập rằng việc tiếp tục giam cầm Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là tùy tiện và vi phạm luật pháp quốc tế.  Continue reading