Vietnam Human Rights Defenders

Defend the defenders1

The list of Human Rights Defenders facing harassment and threats in their daily work, Vietnam Human Rights Defenders defend the Defenders in Vietnam:

 1. Bùi Minh Quốc
 2. Bùi Quang Viễn (Bùi Chát)
 3. Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió)
 4. Bùi Thị Minh Hằng
 5. Châu Văn Thi
 6. Đào Hiếu
 7. Dương Thị Tân
 8. Dương Thị Xuân
 9. Đào Trang Loan (Hư Vô)
 10. Đinh Hữu Thoại
 11. Đỗ Nam Hải
 12. Đỗ Trung Quân
 13. Hà Huy Sơn
 14. Hà Sỹ Phu (Nguyễn Xuân Tụ)
 15. Hoàng Dũng
 16. Huỳnh Công Thuận
 17. Huỳnh Kim Báu
 18. Huỳnh Khánh Vy
 19. Huỳnh Ngọc Chênh
 20. Huỳnh Ngọc Tuấn
 21. Huỳnh Tấn Mẫm
 22. Huỳnh Thục Vy
 23. Huỳnh Trọng Hiếu
 24. Huỳnh Văn Đông
 25. Lã Việt Dũng
 26. Lê Anh Hùng
 27. Lê Công Cầu
 28. Lê Công Định
 29. Lê Hiền Đức
 30. Lê Hiếu Đằng
 31. Lê Hoàng Tân
 32. Lê Ngọc Hồ Điệp
 33. Lê Ngọc Thanh
 34. Lê Quang Liêm
 35. Lê Quốc Quyết
 36. Lê Thăng Long
 37. Lê Thị Công Nhân
 38. Lê Trần Luật
 39. Lư Thị Thu Trang
 40. Ngô Duy Quyền
 41. Ngô Quỳnh
 42. Nguyễn Bá Đăng
 43. Nguyễn Bắc Truyển
 44. Nguyễn Chí Đức
 45. Nguyễn Đắc Kiên
 46. Nguyễn Đan Quế
 47. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc
 48. Nguyễn Hồ Nhật Thành
 49. Nguyễn Hoàng Hoa
 50. Nguyễn Hoàng Vi (An Đỗ Nguyễn)
 51. Nguyễn Hồng Quang
 52. Nguyễn Huệ Chi
 53. Nguyễn Hữu Giải
 54. Nguyễn Hữu Vinh J.B.
 55. Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)
 56. Nguyễn Khắc Toàn
 57. Nguyễn Kim Điền
 58. Nguyễn Lân Thắng
 59. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)
 60. Nguyễn Ngọc Tường Thi
 61. Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập)
 62. Nguyễn Tiến Nam
 63. Nguyễn Thanh Giang
 64. Nguyễn Thanh Phong
 65. Nguyễn Thế Hùng
 66. Nguyễn Thiện Nhân
 67. Nguyễn Trí Dũng
 68. Nguyễn Trung Lĩnh
 69. Nguyễn Trung Tôn
 70. Nguyễn Tường Thụy
 71. Nguyễn Văn Đài
 72. Nguyễn Văn Điền
 73. Nguyễn Văn Túc
 74. Nguyễn Vũ Bình
 75. Nguyễn Xuân Diện
 76. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu)
 77. Phạm Bá Hải (Trang Thiên Long)
 78. Phạm Chí Dũng
 79. Phạm Đình Trọng
 80. Phạm Hồng Sơn
 81. Phạm Minh Hoàng
 82. Phạm Ngọc Thạch
 83. Phạm Thanh Nghiên
 84. Phạm Thị Đoan Trang
 85. Phạm Toàn
 86. Phạm Văn Trội
 87. Phan Văn Lợi
 88. Thân Văn Trường
 89. Thích Không Tánh
 90. Thích Nhật Ban
 91. Thích Quảng Độ
 92. Thích Thiện Minh
 93. Thích Thanh Quang
 94. Tiêu Dao Bảo Cự
 95. Tô Văn Mãnh
 96. Trần Đức Thạch
 97. Trần Mạnh Hảo
 98. Trần Thị Nga
 99. Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang)
 100. Trịnh Hữu Long
 101. Trịnh Kim Tiến
 102. Trương Duy Nhất
 103. Trương Minh Đức
 104. Trương Minh Nguyệt
 105. Trương Văn Dũng
 106. Võ Quốc Anh (August Anh)
 107. Võ Thị Hảo
 108. Võ Văn Bửu
 109. Võ Văn Thanh Liêm
 110. Vũ Mạnh Hùng
 111. Vũ Quốc Tú (Uyên Vũ)
 112. Vũ Sỹ Hoàng (Hành Nhân)
 113. Vũ Văn Hùng (Vũ Hùng)

==================