Monthly Archives: May 2013

Aussie link as Vietnam crackdown continues

WNAust03 May 2013 | By Greg Dyett.

As the Vietnamese government continues a crackdown on dissent, one man with alleged links to a group in Australia has gone to jail.

As the Vietnamese government continues a crackdown on dissent, it is facing a new challenge from activists at home and abroad who are using the internet to contact each other and voice their views.

But the web-based activity comes with a risk for the dissidents still living in Vietnam – with one man jailed in part for alleged links to an anti-Communist website based in Australia. Continue reading

Người Úc Có Liên Quan Khi Việt Nam Tiếp Tục Đàn Áp

WNAustBản dịch của Hành Nhân
(Defend the Defenders)

03 May 2013 | By Greg Dyett – Trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến, một người bị cáo buộc có kết nối với một nhóm ở Úc đã bị đi tù.

Khi chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến, họ phải đối mặt với thách đố mới từ các nhà hoạt động trong nước và nước ngoài – những người đang sử dụng mạng Internet để liên hệ với nhau và nói lên quan điểm của họ.

Nhưng hoạt động trên mạng đi kèm với một nguy cơ cho những nhà bất đồng chính kiến vẫn còn sinh sống ở Việt Nam – với trường hợp một người bị tống giam vì kết nối với một trang web chống Cộng ở Úc. Continue reading

Nguyen Phu Trong, predator of press freedom in Vietnam 2013

predateurs2013-284e1

vietnam-nguyenphutrong-2-4d691May 3,2013 – Reporters Sans Frontieres.

General Secretary of the Communist Party of Vietnam

Innermost thoughts of Nguyen Phu Trong:

“I am very familiar with the media and journalism since I myself worked as a journalist between 1967 and 1996, and then served as the editor of Tap Chi Cong San (Communist Review), the Communist Party’s theoretical journal. It is not the function of the media to carry out propaganda against the state. Journalists must only report factual information and should not make comments promoting a multiparty system in their editorials or online. Foreign media organizations such as Radio Free AsiaVOA or the BBC are quick to broadcast such comments to our citizens in the guise of “independent” news and information that does not meet with our approval.  Continue reading

NGUYỄN PHÚ TRỌNG, SÁT THỦ của TỰ DO BÁO CHÍ VIỆT NAM 2013

vietnam-nguyenphutrong-2-4d691Bản dịch của Nguyễn Trí Dũng
(Defend the Defenders)

RSF, ngày 3/5/2013 – Ngày Tự do Báo chí thế giới.

Trong thâm tâm của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam:

“Tôi rất quen thuộc với các phương tiện truyền thông và báo chí kể từ khi bản thân tôi làm việc như một nhà báo giữa năm 1967 và 1996, và sau đó phục vụ như biên tập viên của Tạp Chí Cộng Sản, tạp chí lý luận của Đảng Cộng sản. Phương tiện truyền thông không có chức năng tuyên truyền chống nhà nước. Các nhà báo chỉ phải đưa tin thực tế và không nên đưa ra các bình luận thúc đẩy một hệ thống đa đảng trong các bài xã luận của họ hoặc đăng trực tuyến. Tổ chức phương tiện truyền thông nước ngoài như Đài phát thanh Á Châu Tự Do, VOA hay BBC đang phát sóng một cách nhanh chóng những ý kiến ​​như vậy cho các công dân của chúng tôi trong chiêu bài tin tức “độc lập” và những thông tin không được sự chấp thuận của chúng tôi.  Continue reading

Press Release: USCIRF’s 2013 Annual Report on the State of International Religious Freedom Identifies World’s Worst Violators, April 30, 2013

USCIRF

Washington, D.C. — The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), an independent federal advisory body created by the International Religious Freedom Act (IRFA) to monitor religious freedom abuses abroad, today released its 2013 Annual Report.  The Report highlights the status of religious freedom globally and identifies those governments that are the most egregious violators. Continue reading

USCIRF đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Tiến sĩ Scott Flipse, chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.

Tiến sĩ Scott Flipse, chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.

Hoài Hương-VOA – Hôm 30/4, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (gọi tắt là USCIRF) công bố phúc trình thường niên, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam và 6 nước khác, vào danh sách các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concerns, gọi tắt là CPC).

Phúc trình năm 2013 của Ủy hội Tự Do Tôn giáo Quốc Tế nêu lên lý do của đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC: Continue reading

PLEA FOR HELP LETTER and LETTER OF COMPLAINT from DIEU CAY’S FAMILY

DieuCayFamily

Translated by Lê Anh Hùng (Defend the Defenders)

PLEA FOR HELP LETTER

FROM:             Nguyen Tri Dung, prisoner Nguyen Van Hai’s son and Duong Thi Tan, Nguyen Van Hai’s ex-wife, mother of Nguyen Tri Dung.

TO:       – International Embassies in Hanoi.

              – International Organizations on Human Rights

Saigon, 29 April 2013

Dear Sirs/Madams,

Today, 29 April 2013, we submitted our letter of complaint on the suppression of and discrimination against Mr Nguyen Van Hai in prison to the various Vietnamese authorities. Up to now, though he has been through 9 prison camps, our family is still being obstructed by Xuyen Moc prison officers from exercising the right to visit and feed prisoners through every possible means, and Mr Nguyen Van Hai continued to be discriminated against and under solitary confinement in the camp. Continue reading