Tag Archives: Asia Times

Fleeing the peace in Vietnam

By Hoi Trinh , asia_times_logoApr 19, ’13
April 30, 2013 will mark the 38th anniversary of the fall of Saigon, the annihilation of South Vietnam by communist forces in the North, or otherwise popularly known as the end of the Vietnam War. Without this day, there wouldn’t be as many Vietnamese restaurants in your ‘hood. And without this day I certainly wouldn’t be where I am today.

Having spent nearly two decades abroad before returning to Vietnam in 2007, I am often asked about growing up in post-war Vietnam and how the country is faring 38 years after the communist takeover. What often strikes me is the fact that when I ask what they already know about Vietnam, there are generally only two versions of the country’s post-war experience.  Continue reading

Fear of change in Vietnam

Mar 6, ’13 – By Khanh Vu Duc asia_times_logo

Fear has long underpinned the authoritarian rule of Vietnam’s Communist Party. Fear of change; fear of the people over which they rule; fear that the people might soon demand more freedom, accountability and transparency than their once revolutionary leaders are willing to allow.

While Vietnam’s communist leaders have recently presided over an economic boom, providing a tantalizing glimpse of a more prosperous future, it has often been spoiled by revelations of government corruption and mismanagement. Official land grabs for development projects, meanwhile, have frequently brought the state into violent conflict with the people.

In Vietnam’s authoritarian context, fear is a two-way street. In seeing some of their fellow activist compatriots suffer the consequences of their activities, the people often suffer in silence. Most people are unwilling to sacrifice their peace and security for an uncertain future, potentially behind bars with hundreds of other political prisoners.  Continue reading

Nỗi sợ và khát vọng thay đổi ở Việt Nam

fearLs.Vũ Đức Khanh & Lê Quốc Tuấn – Ở Việt Nam hiện nay, sức mạnh không nằm trong tay chính quyền cai trị mà nằm trong tay dân chúng. Chính nỗi lo sợ cho an toàn bản thân của đa số dân Việt Nam đã giúp kéo dài quyền lực của chính quyền CS trong nước. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy là người dân Việt Nam đang dần bước ra khỏi nỗi sợ hãi, dành lại quyền quyết định số phận của mình. 

Có một nỗi sợ đang hiện diện trong đời sống chính trị Việt Nam. Nỗi sợ ấy nằm ngay giữa mối quan hệ chính quyền và dân chúng và đang trở thành một yếu tố mang tính quyết định cho tương lai của đất nước này. Không cần phải đợi đến khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói “Chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi để cho dân và đảng viên sợ…”, từ lâu ai cũng biết là những người CS thiết lập cơ chế cai trị dựa trên nỗi sợ hãi. Không ngừng củng cố sức mạnh và duy trì nỗi sợ đã trở thành các nguyên tắc cai trị của Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, cho đến nay, chính quyền CSVN đã khá thành công trong thuật cai trị bằng gieo rắc nỗi sợ tại Việt Nam.
Tuy nhiên, dù nghe có vẻ trớ trêu nhưng sự thực là chính quyền đang sợ người dân hơn vì dân chúng hiện đang ngày càng đòi hỏi nhiều hơn là những gì các nhà lãnh đạo CS có thể mang lại.  Continue reading