Category Archives: Truong Minh Nguyet

Vietnam: Drop Charges Against and Release Bloggers

Prime Minister Leads Assault on Critics, Shutters Blogs
SEPTEMBER 20, 2012. (New York) – Vietnamese authorities should drop all charges against three prominent bloggers and immediately release them, Human Rights Watch said today. The People’s Court of Ho Chi Minh City is scheduled to try Nguyen Van Hai (known as Dieu Cay), Phan Thanh Hai (known as Anhbasg), and Ta Phong Tan on September 24, 2012, for violating article 88 of Vietnam’s penal code for “conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam.” If convicted, the accused could face up to 20 years in prison.  Continue reading

Human Rights Watch: Việt Nam cần hủy bỏ cáo buộc và phóng thích các blogger

Thủ tướng chỉ đạo tấn công các tiếng nói chỉ trích và bưng bít blog 

New York, ngày 20 tháng Chín năm 2012 – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ba blogger nổi tiếng và phóng thích họ ngay lập tức. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày), Phan Thanh Hải (bút danh Anhbasg) và Tạ Phong Tần vào ngày 24 tháng Chín năm 2012 theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tù đến 20 năm.  Continue reading