Category Archives: Nguyen Phuong Uyen

The 2012 Foreign & Commonwealth Office Report on Human Rights and Democracy

UK-FCO

VIETNAM

Latest Update: 31 March 2013

The human rights environment in Vietnam remains poor despite the government’s decision to apply for membership of the UN Human Rights Council.  The beginning of the year saw a number of human rights activists, especially bloggers, receive long custodial sentences during trials which were often behind closed doors.

Prominent human rights campaigner Nguyen Quoc Quan was released at the end of January after nine months in detention for links with the banned Viet Tan group.  Human rights defender Le Cong Dinh was released in February after serving three and a half years of a five year sentence. Continue reading

BỘ NGOẠI GIAO ANH QUỐC – BÁO CÁO NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ 2012 về VIỆT NAM

UK-FCOBản dịch của Hành Nhân
(Defend the Defenders)

Cập nhật mới nhất: ngày 31 tháng Ba năm 2013.

Môi trường nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn yếu mặc dù có quyết định của chính phủ nộp đơn ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đầu năm nay đã chứng kiến một số nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là các blogger, nhận những mức án tù giam lâu năm trong các phiên tòa mà thường diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Nhà vận động nhân quyền nổi bật Nguyễn Quốc Quân đã được thả ra vào cuối tháng Giêng sau 9 tháng bị giam giữ vì có mối liên hệ với tổ chức Việt Tân vốn bị cấm. Người bảo vệ nhân quyền Lê Công Định đã được thả ra trong tháng Hai sau khi thụ án ba năm rưỡi của mức án 5 năm.

Tổ chức Phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam là một trong năm quốc gia trong danh sách “Kẻ thù của Internet” trong báo cáo năm 2013 của họ vì tiến hành giám sát trực tuyến có hệ thống dẫn đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Họ mô tả Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới dành cho các blogger và các nhà bất đồng chính kiến trên không gian mạng, sau Trung Quốc và Oman. Continue reading

Netizen Huynh Ngoc Chenh’s Remarks to the RSF’s award ceremony on Mar 12, 2013

Updated on Mar 14, 2013.


Netizen Huynh Ngoc Chenh and Lucie Molliron, RSF director on communication. (http://huynhngocchenh.blogspot.com/)

Translated by Me Nam (Defend the Defenders)

Ladies and gentlemen,

It is a surprise and a pleasure to be here at this honorable ceremony today, just because, in my country, many rights are regconized under the constitution but the authorities have restricted them by all means. Over the past two years, many bloggers have not allowed to travel abroad for tourism, health cares, conferences or receiving the international prizes, like myself, without any proper reason. They are blogger Dao Hieu, Nguoi Buon Gio, Nguyen Hoang Vi, JB Nguyen Huu Vinh, Huynh Trong Hieu, Uyen Vu, Le Quoc Quan…

Therefore it is a big surprise for me to be here. Perharps, its reason may be the prestige of RSF and Google Inc. who are the founder and the sponsor of this worthy award. And also it may be the lively outcome of campaigns for human rights and democracy in my country as the result of petitioning amendments of the constitution, which has had a certain effect on the authorities.

By the way, I would like to say more about the campaign for democracy and human rights which has been happening actively in my country. Three years ago, blogger and lawyer Cu Huy Ha Vu wrote articles to call for a multi-party system to democratize, he soon was sentenced up to 7 years in prison. Nowadays, I am here to witness a number of organizations with nearly twenty thousands of signatories in the petition calling for abolishing Article 4 of the constitution and pluralism, multi-party system without such fear.   Continue reading

Bài phát biểu của Netizen Huỳnh Ngọc Chênh trong buổi trao giải Công Dân Mạng 2013 tại Paris.

Cập nhật ngày 14/3/2013.


Netizen Huỳnh Ngọc Chênh và bà Lucie Morillon, giám đốc truyền thông RSF.

Thưa toàn thể Qúy Vị.

Tôi thật sự bất ngờ khi có mặt tại buổi lễ hết sức trân trọng nầy. Vì ở đất nước tôi nhiều quyền tự do được hiến pháp công nhận nhưng vẫn bị nhà cầm quyền tìm cách nầy cách khác hạn chế. Trong vòng 2 năm trở lại đây có khá nhiều blogger không được phép đi ra nước ngoài để du lịch, để chữa bệnh, để dự hội thảo, hoặc để nhận các giải thưởng quốc tế như tôi mà không có lý do . Đó là các blogger Đào Hiếu, Người Buôn Gió, Nguyễn Hoàng Vi, JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Trọng Hiếu, Uyên Vũ, Lê Quốc Quân

Do vậy sự có mặt của tôi ở đây là một bất ngờ. Có thể là do uy tín của Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF cũng như của tập đoàn Google, là hai tổ chức đã sáng lập và bảo trợ cho giải thưởng cao quý nầy. Và cũng có thể là do những cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ ở nước tôi đang diễn ra khá sôi động thông qua việc góp ý sửa đổi hiến pháp đã có những tác dụng nhất định lên giới cầm quyền.

Xin nói thêm về cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đang diễn ra khá mạnh mẽ ở đất nước tôi. Cách đây ba năm, khi blogger, luật sư Cù Huy Hà Vũ  qua các bài viết đề nghị đa đảng để dân chủ hóa, liền bị kết án 7 năm tù, thì nay, khi tôi có mặt ở đây, bên nước tôi đã có nhiều tổ chức với tổng số gần 20 ngàn người ký tên vào các bản kiến nghị yêu cầu xóa bỏ điều bốn trong hiến pháp và yêu cầu đa đảng mà không phải e dè sợ hãi. Continue reading

4 Signs the Vietnamese Government Is Crushing the Country’s ‘Social Media Revolution’

vietnam internet.jpg

Vietnamese students surf the Internet at a cafe in Hanoi March 18, 2004. (Reuters)

atlantic – Dana Wagner is a migration-policy consultant based in Hanoi.

The Communist Party has responded to the growth of anti-state blogging with a disturbing crackdown.

MAR 11 2013, 1:04 PM ET – After more than a year in pre-trial detention, five independent bloggers amid other activists stood in a Vietnamese court for two days in January to hear they would live behind bars for up to 13 more years. They join a growing cohort of bloggers imprisoned for “activities aimed at overthrowing the people’s administration,” “undermining of national unity” and committing “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam.”

Vietnamese bloggers tasted internet freedom over the last decade as online access grew, but social media is no game changer in a paranoid state. With a mix of insecurity and strength, the Communist Party is gagging dissent in Vietnam with a strategy that entails promoting self-censorship, defaming the swelling ranks of imprisoned dissidents, deploying anonymous pro-Party influencers and holding showcase purges amid a stalling economy.

In one-party Vietnam, the pace and breadth of internet connectivity is astounding. The online population is the world’s eighteenth largest and Vietnam is Facebook’s fastest growing country, according to market researcher We Are Social. Continue reading

Bốn dấu hiệu cho thấy Chính phủ Việt Nam đang đàn áp cuộc “Cách mạng Truyền thông Xã hội”

vietnam internet.jpgCác sinh viên Việt Nam đang lướt mạng tại một tiệm café ở Hà Nội ngày 18/3/2004 (Reuters)

atlantic

Bản dịch của Lê Anh Hùng (Defend the Defenders)

DANA WAGNER – chuyên viên tư vấn chính sách di dân tại Hà Nội.

Đảng CS đã phản ứng trước sự phát triển của cộng đồng blog chống nhà nước với một chiến dịch đàn áp gây lo ngại.

Ngày 11/3/2013 –  Sau hơn 1 năm tạm giam, 5 blogger độc lập cùng các nhà hoạt động khác xuất hiện trong một phiên toà kéo dài 2 ngày ở Việt Nam để nghe toà đọc phán quyết là họ phải chịu án tù thêm 13 năm nữa. Họ gia nhập số blogger bị tống giam đang không ngừng gia tăng vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại sự thống nhất quốc gia” và “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

Giới blogger Việt Nam đã nếm trải tự do internet trong suốt thập niên qua khi khả năng truy cập trực tuyến tăng lên, song truyền thông xã hội lại không phải là kẻ thay đổi cuộc chơi trong một đất nước đầy nghi kỵ. Với một sự pha trộn giữa trạng thái bất an và sức mạnh, Đảng CS đang bịt miệng bất đồng chính kiến ở Việt Nam bằng một chiến lược bao gồm việc thúc đẩy biện pháp “tự kiểm duyệt”, bôi nhọ vị thế ngày càng tăng của các nhà bất đồng chính kiến bị giam cầm, triển khai các dư luận viên ẩn danh ủng hộ Đảng và thực hiện các cuộc thanh trừng lấy le giữa lúc nền kinh tế đang đình đốn.

Khi mà án tù có thể được ban ra từ một ý thích ngẫu hứng thì chỉ những ai với sức mạnh và sự liều lĩnh hiếm có mới dám công khai chỉ trích nhà nước.

Ở đất nước Việt Nam độc đảng, tốc độc và độ rộng kết nối Internet thật đáng kinh ngạc. Số người sử dụng Internet ở đây đứng thứ 18 trên thế giới và Việt Nam là quốc gia có số người dùng Facebook tăng nhanh nhất trên thế giới, theo số liệu của nhà nghiên cứu thị trường We Are Social. Continue reading

Support our Campaign: We Are All Vietnamese Bloggers!

Điếu Cày is a 60-year-old Vietnamese blogger. In 2007, he wrote the text published below. Four months later, he was arrested and convicted. In 2012 he was subsequently sentenced to 12 years in jail. Why? Because he wrote about freedom in Vietnam on his blog.

NgVanHaiTraduction: With passion, patriotism and a will to serve our country, we vow to work alongside the people, especially those who are poorest and most in need. We are committed to objectivity and not motivated by profit. However, reflecting the truth is a difficult and often very dangerous task in Vietnam. Continue reading