Tag Archives: Asia Sentinel

Mysterious Attack on a Vietnamese Blog

asiaSent.Written by David Brown – MONDAY, 18 MARCH 2013

Round up the usual suspects…

Full stop

Full stop

Twenty months ago, I was approached by a member of the team that puts out the Anh Ba Sam blog, Vietnam’s leading source of “alternative news.” Would I mind, they asked, if they posted a Vietnamese translation of a story that I’d written on the deepening South China Sea crisis.

I agreed, and there began a relationship that has made my writings on contemporary Vietnam far better known to readers there and in the Vietnamese diaspora than to the several thousands who read me in Asia Sentinel and other regional online publications.

Lately — up to March 8, anyway — there has been a lively debate on the Ba Sam blog about how the Vietnamese Constitution ought to be revised. There’s nothing strange there; the National Assembly is going to vote on a new text in the fall, and in anticipation it has called for the people to express their ideas.  Continue reading

CUỘC TẤN CÔNG BÍ ẨN NHẰM VÀO MỘT BLOG VN

asiaSent.Bản dịch của Nguyễn Thành (Defend the Defenders)

Tác giả: David Brown – cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ với nhiều kinh nghiệm về VN.

Chấm dứt

Chấm dứt

Thứ hai, 18/3/2013 –

Khoanh vùng các nghi phạm thông thường…

Hai mươi tháng trước, một thành viên của nhóm khởi xướng blog Anh Ba Sam– nguồn tin “ngoài luồng” hàng đầu ở Việt Nam – đã tìm cách tiếp xúc với tôi. Họ hỏi tôi có phiền gì không nếu họ đăng bản dịch tiếng Việt của một bài mà tôi đã viết về cuộc khủng hoảng đang ngày một trầm trọng trên Biển Đông.

 Tôi đồng ý, và từ đó bắt đầu một mối quan hệ mà nhờ nó các bài viết của tôi về Việt Nam đương đại được bạn đọc Việt Nam và người Việt Nam ở hải ngoại biết đến nhiều hơn là vài ngàn bạn đọc trên Asia Sentinel và các ấn phẩm trực tuyến khác của khu vực.

Gần đây, cho đến ngày 8-3, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi trên blog Ba Sam về việc Hiến pháp Việt Nam cần được sửa đổi như thế nào. Không có gì lạ ở đây cả; Quốc hội sẽ biểu quyết về một văn bản mới vào mùa thu, và  họ đã kêu gọi nhân dân bày tỏ quan điểm tham gia góp ý. Continue reading