Category Archives: Bui Chat (Bui Quang Vien)

Support our Campaign: We Are All Vietnamese Bloggers!

Điếu Cày is a 60-year-old Vietnamese blogger. In 2007, he wrote the text published below. Four months later, he was arrested and convicted. In 2012 he was subsequently sentenced to 12 years in jail. Why? Because he wrote about freedom in Vietnam on his blog.

NgVanHaiTraduction: With passion, patriotism and a will to serve our country, we vow to work alongside the people, especially those who are poorest and most in need. We are committed to objectivity and not motivated by profit. However, reflecting the truth is a difficult and often very dangerous task in Vietnam. Continue reading

Xin ủng hộ chiến dịch: Tất Cả Chúng Ta Đều Là Bloggers Người Việt !

Để ủng hộ chiến dịch này, ba việc sau đây xin bạn thực hiện ngay :

1. Hậu thuẫn chiến dịch Thunderclap (Bấm vào đây)

Muốn tham gia Thunderclap bạn phải là sở hữu chủ của Facebook hayTwitter (làm sao thực hiện?)

2. Đăng lại toàn văn của Điếu Cày như dưới đây lên Facebook của bạn và liên giao với trang viết này (Bấm vào đây để tải xuống)

3. Ngay bây giờ hay trễ nhất là đúng vào ngày thứ ba 19.2.1013, Tweet thông điệp sau đây: #Vietnam : Trả tự do cho 32 nhà bloggers Việt Nam ! #freeVNbloggers http://www.queme.net/bloggers-2013

Điếu Cày là nhà blogger người Việt 60 tuổi. Tháng 12 năm 2007 ông công bố đoạn văn chúng tôi in lại dưới đây. Bốn tháng sau ông bị bắt, và vừa qua ông bị tuyên án 12 năm tù giam. Điều sai lầm của ông là đã dám viết ý kiến của mình lên blog về các quyền tự do cơ bản tại Việt Nam.

NgVanHai Continue reading

HEAVY JAIL SENTENCES FOR THREE BLOGGERS AFTER SHAM TRIAL

MONDAY 24 SEPTEMBER 2012 – Reporters Without Borders is outraged by the harsh and unjust jail sentences that a court imposed today on three bloggers on charges of anti-state propaganda at the end of a summary trial in southern Vietnam’s Ho Chi Minh City.

Nguyen Van Hai (who used the blog name of Dieu Cay) was sentenced to 12 years in prison followed by five years of house arrest. Ta Phong Tan, a female blogger, was sentenced to 10 years in prison followed by five years of house arrest. And Phan Thanh Hai (known by the blog name ofAnhbasg), the only one to plead guilty, got 4 years in prison followed by three years of house arrest.  Continue reading

Bản án nặng nề cho ba blogger sau một phiên tòa giả tạo

Ngày 24/9/2012, Phóng viên Không Biên giới phẫn nộ với án tù khắc nghiệt và bất công mà một tòa án đã phán quyết ngày hôm nay đối với ba blogger, về tội tuyên truyền chống nhà nước, trong một phiên tòa giản lược ở Tp.HCM, miền Nam Việt Nam.

Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đã bị kết án đến 12 năm tù giam và 5 năm quản chế tại gia. Tạ Phong Tần, một nữ blogger, đã bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Và ông Phan Thanh Hải (được biết với bút danh AnhBaSG), là người duy nhất nhận tội, đã nhận 4 năm tù giam và ba năm quản chế.  Continue reading