Category Archives: Nguyen Dinh Cuong

Vietnam: Release Convicted Activists

Drop Charges Against Blogger Le Quoc Quan
hrw

 

January 9, 2013

(New York) – The conviction and prison sentences of 14 activists by the People’s Court of Nghe An province on January ­­­9, 2012, marks a sharp escalation of government attacks on critics. The convictions of the 14 should be quashed immediately, as should charges against the prominent blogger, Le Quoc Quan, arrested in late December. Thirteen of those convicted were sentenced to serve prison terms ranging individually from 3 to 13 years, to be followed by periods of up to five years of controlled residence. One was given a three-year conditionally suspended sentence, making him easily vulnerable to re-arrest.

Continue reading

Việt Nam: Hãy phóng thích các nhà hoạt động bị kết án

hrw(New York, 09/01/2013) – Việc kết án và bắt giam 14 nhà hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 09/01/2013 đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của các cuộc tấn công từ phía chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến.

Bản án đã tuyên với 14 người trên phải được bác bỏ ngay lập tức cùng với những cáo buộc đối với blogger nổi tiếng Lê Quốc Quân, bị bắt vào cuối tháng 12. Mười ba người trong số những người bị kết án đã bị tuyên những mức án khác nhau, từ 3 đến 13 năm và bị quản chế 5 năm. Một người bị kết án treo 3 năm. Continue reading

Article 19: Press Release

09 Jan 2013Article-19

Vietnam: Conviction of thirteen pro-democracy activists is an abuse of fundamental rights

ARTICLE 19 condemns the jailing of thirteen pro-democracy activists in Vietnam and calls on the authorities to release them immediately. The men and women were convicted of “carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration” under Article 79 of the penal code.

The criminal activities the group are said to have engaged in include writing commentary that is critical of the Government and distributing this on the internet, and both participating in and encouraging peaceful protest.

ARTICLE 19 believes that these activities should not be considered to be criminal. The Vietnamese authorities have failed to recognise basic human rights and these convictions fail to meet international standards freedom of expression. Continue reading

Thông cáo báo chí của Tổ chức Article 19

Article-19Ngày 09/1/2013 – Bản án dành cho 13 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ là một sự lạm dụng các quyền cơ bản.

Tổ chức Article 19 lên án việc giam giữ đối với 13 nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam và kêu gọi nhà chức trách thả những người này ngay lập tức. Những nhà hoạt động dân chủ này bị cáo buộc “tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều luật 79 của Bộ Luât Hình Sự Việt Nam.

Những hoạt động mà nhóm này bị cáo buộc phạm pháp bao gồm việc viết bài thể hiện chính kiến chỉ trích chính quyền và phát tán chúng thông qua internet, đồng thời tham gia và khuyến khích biểu tình ôn hòa.

17 TNCG

Tổ chức Article 19 cho rằng những hoạt động đó không thể xem là phạm pháp.  Các nhà chức trách Việt Nam đã phớt lờ những quyền con người cơ bản, và các bản án này không phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do bày tỏ chính kiến. Continue reading

Request for the immediate release of 17 Vietnamese social activists and bloggers and the withdrawal of all charges

To: Prime Minister Nguyen Tan Dung

Socialist Republic of Vietnam, Office of the State : 1 Bach Thao, Hanoi, Vietnam

August 27, 2012

Dear Prime Minister Nguyen Tan Dung, 

As you receive this letter, seventeen Vietnamese social activists, including bloggers and citizen journalists have been in jail for up to a year. Most have not even been brought to trial. These seventeen individuals have been arbitrarily detained because of their work as citizen journalists, environmental advocates, anti-corruption crusaders and human rights defenders.  Continue reading

Thư ngỏ của 12 Tổ chức gửi TT. Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thả 17 Thanh niên Công giáo.


Kính gửi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,

nước CHXHCN VN, Văn phòng: 1 Bách Thảo, Hà Nội, Việt Nam.

V/v: Yêu cầu lập tức thả và xóa mọi cáo buộc đối với 17 blogger – những nhà hoạt động xã hội.

Thưa Ông Thủ tướng, 
Khi Ông nhận lá thư này thì 17 nhà hoạt động xã hội, gồm các blogger và công dân làm báo đã bị giam cầm một năm. Hầu hết chưa mang ra xét xử. 17 người này đã bị giam giữ một cách tùy tiện vì công việc của họ chỉ là công dân làm báo, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.  Continue reading