Tag Archives: Cairo Review

OUR VIETNAMESE HEARTS

CairoReview

Andrew Lam, April 22, 2013.

Mẹ Việt Nam ơi, Chúng con vẫn còn đây (Oh Mother Vietnam, We Are Still Here)

The lyrics from this sentimental song come back to me once in a while, especially when I think of the Vietnamese Diaspora and its complicated relationship with its homeland. One bitter evening on April 30, 1976, in an auditorium in downtown San Francisco, my family and I sang it to mark our first anniversary in exile. The first of a handful of Vietnamese songs penned abroad after the end of a war that spurred an unprecedented exodus, Oh Mother Vietnam was sung the way a people who had just lost a country would sing it; that is, with tears in our eyes and a cry in our voices. Some in the audience, I remember, even wore white headbands, the kind worn at some funerals to mourn the dead.

Continue reading

NHỮNG TRÁI TIM VIỆT NAM

AndrewLamWebSize-33

 Bản dịch của Trần Gia Tuệ (Defend the Defenders)

Tác giả: Andrew Lam,
đăng trên The Cairo Review of Global Affairs, ngày 22/4/2013.

Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.

Lời bài hát đầy tình cảm này thỉnh thoảng trở về trong tôi, đặc biệt là khi tôi nghĩ về Cộng đồng Việt Nam hải ngoại và mối quan hệ phức tạp của họ với quê nhà. Một buổi tối cay đắng  ngày 30 tháng 4 năm 1976 trong một thính phòng ở khu phố San Francisco, tôi cùng gia đình đã hát bài hát này để đánh dấu kỷ niệm một năm lưu đày. Là bài đầu tiên trong số những bài hát Việt Nam được viết sau khi chiến tranh kết thúc – những bài hát đã thúc đẩy một cuộc di tản chưa từng có – bài “Ôi Mẹ Việt Nam” đã được hát trong tâm tình những người con mất nước với những giọt nước mắt và tiếng nức nở. Một vài người trong số thính giả, tôi vẫn còn nhớ, thậm chí còn đeo giải khăn trắng, loại khăn được đeo trong các tang lễ tiễn đưa người quá cố. Continue reading